Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn generate script dữ liệu SQL Server

Hướng dẫn Generate Script dữ liệu Sql Server trên công cụ Sql Management

Hầu hết các nhà phát triển cảm thấy không thoải mái với các tệp .bak được tạo bởi chức năng Backup của SQL Server, nhất là với các cơ sở dữ liệu không quá lớn.
Với tập tin .bak còn gặp vấn đề không tương thích giữa các phiên bản SQL Server khác nhau khi chúng ta muốn khôi phục. Vì lý do này, đôi khi bạn có thể cần xuất cơ sở dữ liệu ở định dạng tập lệnh (.sql). Tuy nhiên, Không phải ai cũng biết cách xuất ra file sql với SQL Server Management Studio.

Trong bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn generate script dữ liệu SQL Server trên công cụ SQL Management để lấy cấu trúc và dữ liệu được lưu trữ trong Database của SQL Server thành file *.sql một cách đơn giản nhất.

Để thực hiện generate Script dữ liệu SQL Server management theo version sql server mà chúng ta cần sử dụng. Chúng ta có thể thực hiện generate script như sau:

1. Mở SQL Server Management và chọn database cần backup. Sau đó, chọn chuột phải database cần generate script rồi chọn Tasks -> Generate Scripts

2. Chọn vào Next như ảnh bên dưới để tiếp tục.

3. Chúng ta chọn vào Script entire database and all database objects,  sau đó chọn Next.

4. Chúng ta chọn vào nút Advanced để chọn version sql và dữ liệu export.

5. Chúng ta tìm đến dòng Script for Server Version để chọn version sql server cần sử dụng.

6. Tiếp theo trong phần Advanced, chúng ta tìm đến dòng Types of data to script rồi chọn Schema and Data để export đầy đủ dữ liệu rồi chọn Ok.

7. Ở bước này, chúng ta chọn đường dẫn, đặt tên cho file được generate và nhấn Next để tiếp tục.

8. Ở bước này, chúng ta xem lại thông tin database được chọn generate script và chọn Next để tiếp tục.

9. Sau đó, chúng ta chờ quá trình generate script xong và chọn Finish để kết thúc.

 

Chúc mọi người thực hiện hướng dẫn generate script dữ liệu SQL Server trên công cụ SQL Management thành công.


Vui lòng tham khảo các bài viết hướng dẫn về hosting theo link sau:

https://kb.pavietnam.vn/category/hosting

Vui lòng tham khảo các thông tin ưu đãi từ PA Việt Nam theo link sau:

https://www.pavietnam.vn/vn/chuong-trinh-khuyen-mai

Rate this post
Exit mobile version