Hướng dẫn gia hạn dịch vụ

  • Monday 07/10/2013

Hướng dẫn gia hạn dịch vụ trên trang support.pavietnam.vn

quý khách login vào trang support.pavietnam.vn với email hoặc mã KH mà PA VIETNAM đã cung cấp

Nếu quên mật khẩu, quý khách có thể click vào phần quên mật khẩu để lấy lại mật khẩu. Hướng dẫn lấy lại mật khẩu tại đây

 

Sau khi login vào trang support.pavietnam.vn xong, quý khách click vào 1 trong các phần

hệ thống sẽ liệt kế các dịch vụ mà quý khách đã đăng ký sử dụng. Tương ứng với mỗi dịch vụ có 1 biểu tượng  để gia hạn 

Trong video hướng dẫn dưới đây, chúng tôi hướng dẫn gia hạn 1 dịch vụ vẫn còn hạn, các dịch vụ (sắp hết hạn hoặc đã hết hạn) thao tác tương tự