Hướng dẫn gởi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật trên trang support.pavietnam.vn

  • Tuesday 29/05/2012

Hướng dẫn gởi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật trên trang support.pavietnam.vn

– Bạn đăng nhập trang http://support.pavietnam.vn

– Bạn nhập Mã số khách hàng và Mật khẩu

– Sau khi bạn đăng nhập thành công, tương ứng Menu phải. Tại “My Support”, Bạn chọn