Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn gởi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật trên trang support.pavietnam.vn

Hướng dẫn gởi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật trên trang support.pavietnam.vn

– Bạn đăng nhập trang http://support.pavietnam.vn

– Bạn nhập Mã số khách hàng và Mật khẩu

– Sau khi bạn đăng nhập thành công, tương ứng Menu phải. Tại “My Support”, Bạn chọn

4.5 / 5 ( 123 bình chọn )
Exit mobile version