Hướng dẫn gửi mail SMTP với PHPMailer 6.7

  • Saturday 11/02/2023

PHPMailer là mã nguồn không thể thiếu trong lập trình PHP, sử dụng PHPMailer giúp bạn cấu hình gửi mail nhanh và dễ dàng hơn. Với WordPress, ngoài việc sử dụng plugin gửi mail, bạn cũng có thể tự mình cấu hình gửi mail thông qua SMTP.

 

1. Những tính năng của PHPMailer

_ Các bạn có thể gửi mail thông qua giao thức SMTP
_ Các bạn hoàn toàn sử dụng mail cá nhân hoặc mail doanh nghiệp để gửi thông tin cho khách hàng của bạn để làm tăng chất lượng mail của bạn.
_ Gửi mail với tốc độ nhanh ít lỗi và mail được chuyển vào thẳng inbox
_ Các bạn hoàn toàn sử dụng được cc, bcc và tệp đính kèm

2. Khởi tạo mật khẩu ứng dụng trên Gmail

Để có thể gửi được mail SMTP từ tài khoản Gmail, trước tiên các bạn cần khởi tạo một mật khẩu ứng dụng. Đây sẽ là mật khẩu mà các bạn sử dụng cài đặt lên các phần mềm bên thứ ba.
Trường hợp các bạn sử dụng Email doanh nghiệp hoặc Email server riêng có thể bỏ qua bước này.

Đầu tiên bạn đăng nhập vào link https://myaccount.google.com/security với tài khoản Gmail sẽ sử dụng gửi mail SMTP.

Tại đây bạn sẽ thấy mục Đăng nhập vào Google, bạn chọn Xác minh 2 bước và làm theo hướng dẫn để bật tín năng này.

PHPMailer 6.7

 

Sau khi đã bật thành công, bạn sẽ thấy chức năng Mật khẩu ứng dụng .

 

 

Tại Chọn ứng dụng, bạn chọn Khác (Tên tùy chỉnh)

Tiếp đến bạn điền tên phần mềm hoặc bất kỳ tên nào mà bạn muốn và chọn Tạo

 

Mật khẩu ứng dụng sẽ gồm 16 ký tự, bạn lưu lại để khai báo trong PHPMailer.

2. Cài đặt PHPMailer

Sau khi đã có mật khẩu ứng dụng, bạn thực hiện tải PHPMailer mới nhất tại link sau: https://github.com/PHPMailer/PHPMailer

 

Tiếp đến bạn giải nén file .zip trên vào thư mục bất kỳ hoặc thư mục chứa source code website (/public_html) để thuận tiện kiểm tra khi hoàn tất.
Tại thư mục này, ban tiếp tục tạo một file với tên sendmail.php hoặc bất cứ tên nào mà bạn muốn miễn là kết thúc với đuôi .php.

 

Bạn mở file sendmail.php và cấu hình như sau:

<?php
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;
require 'PHPMailer-master/src/Exception.php';
require 'PHPMailer-master/src/PHPMailer.php';
require 'PHPMailer-master/src/SMTP.php';

$mail = new PHPMailer(true);
try {
//Server settings
$mail->SMTPDebug = 2;
$mail->isSMTP(); // Sử dụng SMTP để gửi mail
$mail->Host = 'smtp.gmail.com'; // Server SMTP của gmail
$mail->SMTPAuth = true; // Bật xác thực SMTP
$mail->Username = 'usermail'; // Tài khoản email
$mail->Password = 'password'; // Mật khẩu ứng dụng ở bước 1 hoặc mật khẩu email
$mail->SMTPSecure = 'ssl'; // Mã hóa SSL
$mail->Port = 465; // Cổng kết nối SMTP là 465

//Recipients
$mail->setFrom('usermail', 'name'); // Địa chỉ email và tên người gửi
$mail->addAddress('usermail', 'name'); // Địa chỉ mail và tên người nhận

//Content
$mail->isHTML(true); // Set email format to HTML
$mail->Subject = 'Here is the subject'; // Tiêu đề
$mail->Body = 'This is the HTML message body in bold!'; // Nội dung

$mail->send();
echo 'Message has been sent';
} catch (Exception $e) {
echo 'Message could not be sent. Mailer Error: ', $mail->ErrorInfo;}
?>

 

Sau khi đã điền thông tin đầy đủ bạn lưu lại và tiến hành kiểm tra bằng cách truy cập website với link: https://domain.com/sendmail.php.

Khi này trên trình duyệt sẽ hiện thị quá trình website kết nối lên Gmail để tiến hành gửi mail và nếu bạn thấy dòng chữ Message has been sent ở cuối thì mail đã được gửi đi thành công.

 

Trường hợp bạn không sử dụng website có thể kiểm tra trực tiếp trên server bằng cách đứng tại thư mục chứa file sendmail.php và chạy lệnh:

php sendmail.php

Kết quả sẽ tương tự như khi bạn chạy trên website.

Chúc các bạn thành công !

 

______________________________________________________________________________

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting WordPress đáp ứng yêu cầu của khách hàng
WordPress Hosting phổ thông
WordPress Hosting chất lượng cao
WordPress VIP

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post
tên miền id.vn