Hướng dẫn ký chữ ký số trên hợp đồng – chủ thể công ty

  • Friday 10/07/2020

 HƯỚNG DẪN KÝ CHỮ KÝ SỐ (CKS) TRÊN HỢP ĐỒNG – CHỦ THỂ LÀ CÔNG TY

Bước 1: Quý khách đăng nhập trang chủ https://support.pavietnam.vn/

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, Quý khách chọn menu “HỢP ĐỒNG/BẢN KHAI”/ “BỔ SUNG HỢP ĐỒNG”

Quý khách click “Xem và download Phiếu đăng ký” để “DOWNLOAD” file về.

 

 Bước 3: Ký chữ ký số lên hợp đồng.

Sau khi download Quý khách tiến hành ký chữ ký lên hợp đồng, Quý khách tham khảo ký chữ ký số TẠI ĐÂY

Bước 4: Upload hợp đồng sau khi đã ký chữ ký số

  • Quý khách click chọn vào “phiếu đăng ký” hoặc “hợp đồng” để upload

Bước 4: nhấn “OK” là upload hợp đồng thành công

Đến đây là kết thúc hướng dẫn quý khách tạo chữ ký cho phiếu đăng ký điện tử.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của PA Việt Nam!