Hướng dẫn hiển thị nguồn viewsource mail trên webmail P.A cung cấp

  • Wednesday 01/12/2021

Viewsource mail sẽ hướng dẫn bạn cách để xem chi tiết các thông tin 1 email mà bạn nhận được hoặc gửi đi để biết chính xác thông tin địa chỉ mail được gửi từ đâu và gửi đi từ địa chỉ mail nào, địa chỉ IP mail…

1. Viewsource mail trên webmail Roundcube

Sau khi login vào webmail chọn mail cần xem thông tin nguồn . Click vào “Thêm”  –> Hiển thị nguồn

 

Delivered-To: Sẽ cho biết chuyển đến địa chỉ mail nào (mail nhận)

envelope-from: Cho biết địa chỉ mail gửi

Received : Sẽ cho biết địa chỉ IP kết nối gửi vào.

2. Viewsource mail trên webmail Afterlogic

3. Viewsource trên webmail Horde

 

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết về hướng dẫn phát hiện mail, thư giả mạo tại đây

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post