Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Quản trị website – Hướng dẫn tích hợp Hóa đơn điện tử (hoadon30s) vào Web30s

I. Hóa đơn điện tử là gì?

Hóa đơn điện tử là tập hợp các dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được khởi tạo, gửi, lưu trữ và quản lý bằng các phương tiện điện tử.

Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Tìm hiểu thêm:

Hóa đơn điện tử và Web30s

Trong quá trình bán hàng, Nhà bán hàng sẽ gặp yêu cầu xuất hóa đơn có thuế suất tùy vào loại sản phẩm trên website. Do đó, Web30s đã tiến hành tích hợp sẵn tính năng xuất hóa đơn liên kết với hệ thống hóa đơn điện tử hoadon30s của P.A Việt Nam nhằm giúp Nhà bán hàng lẫn người mua hàng trên website thuận lợi hơn trong kinh doanh, mua hàng.

Những mẫu giao diện bán hàng của Web30s phiên bản bản mới nhất sẽ nhanh chóng có thể cấ hình xuất hóa đơn trên website của mình.

Yêu cầu cho nhà bán hàng:

Đặc biệt, P.A Việt Nam hiện là một trong số những NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ NHẬN, TRUYỀN VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VỚI TỔNG CỤC THUẾ được chứng nhận tại đây. Vì vậy, việc tích hợp hóa đơn điện tử hỗ trợ khách hàng sử dụng website là hướng đi tiện ích giúp Nhà bán hàng thuận tiện chuyển đổi hình thức hóa đơn giấy lên hóa đơn điện tử theo yêu cầu của Thông tư 78.

II. Hướng dẫn tích hợp Hóa đơn điện tử (hoadon30s) vào Web30s

Truy cập trang quản trị hoadon30s > menu Hệ thống > menu API Key, ta sẽ thấy được các thông số API như bên dưới:

Tiến hành copy 2 thông số Client_id và Client_secret để đến bước tiếp theo.

Đăng nhập quyền quản trị quản trị website Web30s theo dạng https://tên_miền/admin, truy cập đến menu Quản lý đơn hàng > Thiết lập > Chọn Thẻ (tab) Kết nối hóa đơn 30s. Tại đây, Nhà bán hàng đưa vào 2 tham số đã copy ở bước 1 vào vị trí tương ứng như hình bên dưới:

Client ID = Client_id

Client Secret = Client_secret

Bấm nút Kết nối để hoàn tất.

Trong cùng trang thiết lập đơn hàng, Nhà bán hàng chọn thẻ Thiết lập đơn hàng và tiến hành bật nút Sử dụng VAT cho đơn hàng, cài đặt % VAT tùy vào sản phẩm đang kinh doanh của Nhà bán hàng:

Hoàn thành bước 2, Nhà bán hàng bấm vào nút Lưu dữ liệu để lưu các thông tin đã cấu hình.

Khi có phát sinh đơn hàng trên website, Nhà bán hàng sẽ xem và xử lý các đơn hàng tại menu Quản lý đơn hàng > Đơn hàng.

Nhà bán hàng có thể xem thêm:

Trang danh sách các đơn hàng trên website:

Nhà bán hàng chọn một trong các đơn hàng đã hoàn thành để tiến hành xuất hóa đơn cho người mua hàng (bấm vào mã đơn hàng ở cột Mã).

Tại giao diện quản lý chi tiết 1 đơn hàng, Nhà bán hàng kiểm tra các trạng thái giao dịch của đơn hàng hoàn thành thì sẽ thấy nút Xuất hóa đơn.

Để xuất hóa đơn, Nhà bán hàng nhấn nút Xuất hóa đơn sẽ nhận 1 bảng thông báo nổi như hình bên dưới:

Nhà bán hành nhấn nút Tạo hóa đơn để thực hiện tạo hóa đơn lên trang Hóa đơn điện tử của hoadon30s của P.A Việt Nam.

Quá trình tạo hóa đơn sẽ diễn ra trong vài giây, sau đó Nhà bán hàng sẽ nhận được bảng thông báo nổi có các tính năng:

+ Minh họa của nút Xem hóa đơn:

Sau khi đã Tạo hóa đơn GTGT thành công trên đơn hàng, Nhà bán hàng cần tiếp tục phần nghiệp vụ gửi hóa đơn lên cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn cho đến khi hóa đơn gửi đến người mua hàng qua 2 bước:

Nhà bán hàng có thể xem thêm:

Trên đây là hướng dẫn Nhà bán hàng cấu hình tích hợp dịch vụ hóa đơn điện tử – hoadon30s của P.A Việt Nam vào công việc kinh doanh.

Xem thêm nhiều khuyến mãi của P.A Việt Nam tại đây.

P.A Việt NamWeb30sHoadon30s

Rate this post
Exit mobile version