Hướng dẫn import/export contact trên giao diện Worldclient

  • Tuesday 05/10/2021

Bài viết này hướng hướng dẫn bạn import và export contact trên Worldclient

Sau khi đăng nhập vào Worldclient, bạn làm theo hướng dẫn sau

Để import contact:

  1. Ở góc trên bên phải giao diện, bạn chọn Settings => Folders
  2. Chọn Import ở mục Contacts
  3. Click Choose file để chọn file csv cần import vào sau đó click Import.

Để export:

  1. Tương tự ở bước Import, ở giao diện Folders, bạn chọn Export
  2. Click Export
  3. Sau khi chọn export sẽ tự động download file csv chứa contact của bạn, bạn có thể dùng để import vào Outlook hoặc tài khoản Worldclient khác.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết hướng dẫn khác về Email Mdaemon tại đây

= = = = = =

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post