Hướng dẫn import, export database thông qua dòng lệnh

  • Wednesday 01/03/2017

Trong một số trường hợp, nếu database của quý khách quá lớn để import hoặc export, giải pháp duy nhất có thể thực hiện để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu là thao tác thông qua dòng lệnh.

Trước tiên, quý khách cần phải xác định cụ thể file database sql cần import hoặc export đang đặt tại đâu, sẽ đặt tại đâu.

Mật khẩu root dịch vụ SQL sẽ cần để thực hiện xác thực.

Nếu dùng user khác, thì mật khẩu cũng phải tương ứng với user để thực hiện xác thực.

Bài viết này chúng tôi thao tác với quyền root.

  • Chú thích:
  • demopavietnam_db: Tên database cần import vào, export ra.
  • demopavietnam.sql: Tên file sql cần thực hiện import vào, export ra.

1/ Để tiến hành import dữ liệu từ file sql, cú pháp thực hiện như sau:

#mysql -u root -p demopavietnam_db < demopavietnam.sql

2/ Để tiến hành export dữ liệu từ database, cú pháp thực hiện như sau:

#mysqldump -u root -p demopavietnam_db > demopavietnam.sql

Nếu có khó khăn gì trong quá trình thực hiện, quý khách vui lòng liên hệ về kythuat@pavietnam.vn để được hỗ trợ.