Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn Import | Export filter mail trên outlook

Hướng dẫn Import / Export filter mail trên outlook

Bài viết này hướng dẫn các bạn có thể import hoặc export filter mail trên outlook khi cần thiết.

1. Export filter mail

Trên outlook Quý khách vào Home > Rule > Manager Rule & Alerts… (như hình đính kèm )

Xong ta chọn Option > Export Rule .. như hình dưới và chon nơi lưu file này, file có đuôi là .rwz

2. Import filter mail

Cũng làm tương tự như trên nhưng ta chọn là Imporrt Rule

Sau đó chọn đường dẫn đến file mà ta đã export ra có thể từ máy khác đem qua cũng được để import lại .

========

Xem thêm các vài viết mail khác về mail Webmail Pro Tại đây

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post
Exit mobile version