Hướng dẫn import script SQL Server Management

  • Monday 26/07/2021

Hướng dẫn import script SQL Server trên công cụ SQL Management

Để thực hiện import dữ liệu sql server được generate script *.sql trên sql server management. Chúng ta có thể thực hiện import script như sau:

1. Đăng nhập vào SQL Management và chọn Database

Đầu tiên, chúng ta mở SQL Management lên–>> Rồi chọn database cần import –>> Click phải chuột và chọn tiếp New  Query

2. Insert đoặc mã SQL vào

Kế tiếp, chúng ta dùng notepad để mở file database được generate script *.sql trước đó. Sau khi mở xong, chúng ta có thể copy / paste toàn bộ nội dung file vào cửa sổ bên phải phần SQL Query.

*Lưu ý: Để hạn chế tối đa sai xót xảy ra, chúng ta cần phải kiểm tra lại phần tên database xem đã đúng với database cần import chưa hoặc có thể thêm dòng lệnh:

USE [YourDatabaseName];
GO

3. Thực thi câu lệnh SQL để import

Cuối cùng, kiểm tra lại thông tin database cần import nếu đã đúng chúng ta có thể chọn Excute để thực thi script và xem thông tin kết quả ở phần Message.

 

Bạn tham khảo thêm cách backup bằng cách generate script dữ liệu sql server trên công cụ sql management

Chúc bạn thành công.


Vui lòng tham khảo các bài viết hướng dẫn về hosting theo link sau:

https://kb.pavietnam.vn/category/hosting

Vui lòng tham khảo các thông tin ưu đãi từ PA Việt Nam theo link sau:

https://www.pavietnam.vn/vn/chuong-trinh-khuyen-mai

4.5/5 - (88 bình chọn)