Moodle – Hướng dẫn thêm 1 tài khoản người dùng hoặc import users trên Moodle từ danh sách có sẵn vào hệ thống

  • Thursday 16/04/2020

Sau khi cài đặt hoàn tất Moodle theo hướng dẫn https://kb.pavietnam.vn/moodle-huong-dan-cai-dat-dich-vu-len-hosting-server.html

Các bạn cần tạo tài khoản để sử dụng và vận hành cho tùy nhu cầu và mục đích hoặc import users trên moodle với danh sách có sẵn

Để tạo tài khoản, cần đăng nhập vào hệ thống Moodle với tài khoản Admin user

1/ Khởi tạo từng user thủ công

Sau khi đăng nhập vào hệ thống Moodle với tài khoản Admin User. Chọn mục Site administration -> Users -> Add a new user

Tiến hành khai báo các thông tin user muốn add

Tại trang này, các bạn có thể khai báo rất nhiều thông tin trong đó nổi bật là:

username, mật khẩu (mật khẩu cần chứa ít nhất 1 kí tự đặc biệt và 1 số), ảnh đại diện, email đăng ký, tên lót, Tên thật, số điện thoại, địa chỉ nhà…..

2/ Import danh sách user từ file có sẵn

Giả sử cần thêm một khóa đào tạo cho các học viên đã đăng ký, việc thêm tài khoản cho từng học viên rất tốn thời gian

Moodle cung cấp tính năng thêm user theo file giúp bạn có thể thêm một lượng lớn user mà không cần tạo tay

File thống kê user để import sẽ có form sau, thêm trường password nếu muốn, lưu ý password phải hơn 8 kí tự, bao gồm ít nhất 1 kí tự đặc biệt và số

Các bạn truy cập Site administration -> Users -> Uploads users

Upload file csv chứa danh sách học viên, sinh viên cần import vào hệ thống > Upload this file

Uploads user > kết quả như ảnh dưới

Tiếp tục > Kiểm tra lại thông tin, tại đây các bạn set thông số tùy theo nhu cầu > upload users

Upload type:

  • Add neww only, skip existing users : chỉ thêm những user mới, bỏ qua những user đã trùng
  • Add all append number to usernames if needed : Thêm số phụ vào tài khoản nếu cần
  • Add new and update existing users : thêm mới và cập nhật lại thông tin với những user trùng với user hiện có. (Hãy cân nhắc khi sử dụng)
  • Update existing users only: chỉ update thông tin user đã có trong hệ thống.

Option password:

  • Field required in file : Nếu file có trường password, thì n sẽ import password từ file cho các user
  • Create password if needed and send via email : Tự động tạo password và gửi đến email cho người dùng.

Import hoàn tất > Continue

Các bạn quay lại truy cập Site administration > Users > Browse list of users sẽ thấy danh sách các user vừa import

Chúc các bạn thành công

 

Xem thêm các ưu đãi khác từ P.A Việt Nam tại https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Xem thêm các hướng dẫn khác về dịch vụ Online30s với Moodle tại https://kb.pavietnam.vn/?s=moodle

Rate this post