Hướng dẫn in hóa đơn đã phát hành hàng loạt

  • Wednesday 14/07/2021

Hướng dẫn in hóa đơn đã phát hành hàng loạt

Sau khi bạn đã tạo và phát hành nhiều hóa đơn, bạn muốn in hóa đơn ra hóa đơn giấy nhiều hóa đơn cùng 1 lúc thì các bạn làm theo hướng dẫn chi tiết sau:

B1. Đăng nhập vào phần mềm quản lý hóa đơn -> chọn mục quản lý hóa đơn bên menu trái -> chọn Danh Sách như hình bên dưới.

Hướng dẫn in hóa đơn đã phát hành hàng loạt

B2. Ngay trong danh sách hoa đơn, cột có biểu tượng máy in, check vào những hóa đơn cần in như hình trên.

B3. Click vào nút In hàng loạt như hình trên thì sẽ kết quả sau:
Hướng dẫn in hóa đơn đã phát hành hàng loạt

B.4 Các bạn có thể chọn máy in cần in ra là xong.

Rate this post