Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cách in hóa đơn điện tử vô cùng đơn giản

Hướng dẫn cách in hóa đơn điện tử vô cùng đơn giản

Khi nào cần in hóa đơn điện tử và cách in hóa đơn điện tử như thế nào? Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử tại doanh nghiệp, phần lớn các nghiệp vụ đều được thao tác qua phần mềm. Tuy nhiên, vẫn phát sinh nhiều trường hợp Kế toán cần phải sử dụng chứng từ bằng giấy dẫn tới cần phải in hóa đơn điện tử. Các thông tin dưới đây sẽ giúp Kế toán biết được trường hợp nào cần in và cách in hóa đơn điện tử trên phần mềm hóa đơn điện tử PA Việt Nam.

1. Trường hợp nào cần in hóa đơn điện tử

Theo nghị định 119/2018/NĐ-CP ban hành bắt buộc các doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Việc sử dụng hóa đơn điện tử trở nên phổ biến hơn ở nhiều doanh nghiệp. Những lợi ích mà hóa đơn điện tử mang lại cho doanh nghiệp là rất lớn, các quy trình được cải tiến và thực hiện tiện lợi, dễ dàng trên phần mềm.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Kế toán vẫn cần sử dụng chứng từ bằng giấy, điển hình như:

2. Hướng dẫn in hóa đơn điện tử trên phần mềm hóa đơn điện tử PA Việt Nam

3. Lưu ý về giá trị pháp lý của bản in hóa đơn điện tử

Để sử dụng bản in hóa đơn điện tử, Kế toán cần lưu ý những điều sau:

Trên là bài viết hướng dẫn in hóa đơn điện tử đơn giản để Quý khách có thể hiểu rõ một cách dễ dàng.

Quý khách có thể tham khảo thêm về các bài viết về hóa đơn điện tử tại đây

và các chương trình khuyến mãi, ưu đãi của PA Việt Nam tại link: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-72-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Rate this post
Exit mobile version