Hướng dẫn install SSH Centos7 và OS Linux khác

  • Monday 08/11/2021

Hướng dẫn install SSH Centos7 và OS Linux khác

 

InstallSSH

Một ngày đẹp trời nào đó, bỗng nhiên bạn không SSH được vào server hoặc server chưa install SSH thì bài viết này mục đích sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn có thể gỡ SSH cũ sau đó install SSH lại hoặc nếu như server chưa install SSH thì Chúng Ta sẽ làm theo các lệnh trong bài hướng dẫn này, bài viết sẽ được test trên VPS của P.A Việt Nam với công nghệ ảo hóa KVM mới nhất các bạn có thể dùng chức năng VNC để login trực tiếp xử lý nếu trường hợp không SSH được server.

Các bạn có thể tham khảo thêm các gói VPS tại P.A Việt Nam ở link sau : Cloud Server , Cloud Server Pro , Máy Chủ Riêng

Ngoài ra, mình lựa chọn VPS P.A Việt Nam để test install SSH vì sự tiện dụng của trang quản lý VPS với công nghệ ảo hóa KVM có thể Reinstall OS theo ý thích với các temp OS trắng có sẵn và mình sẽ Reinstall 3 OS Linux thông dụng hiện tại (CentOS, Ubuntu, Debian) để có thể hướng dẫn chi tiết việc install SSH.

1. SSH server là gì?

SSH Server ( tiếng anh là Secure Socket Shell) được hiểu là giao thức kết nối giữa máy khách (local) và máy chủ (server) để điều khiển từ xa cho phép người sử dụng thay đổi chỉnh sửa và quản lí server thông qua nền tảng internet nhưng vẫn đảm bảo được an toàn. Server có install SSH sẽ không bao giờ bị đánh cắp thông tin được truyền đi giữa máy chủ (server) và máy tính (local) nếu sử dụng SSH để kết nối vps. Giao thức SSL và SSH đều mã hoá đường truyền dữ liệu.

Người quản lí có khả năng sử dụng để chuyển tập tin, chạy chương trình, chuyển tiếp khác kết nối TCP / IP bằng đường truyền đã được bảo mật trên server có install SSH

Để tìm hiểu sâu thêm về SSH , các bạn có thể tham khảo bài viết : SSH server là gì? Cách sử dụng SSH để thao tác trên server 

2. Hướng dẫn install SSH Centos7 và OS Linux khác

Đầu tiên nếu như server các bạn đang vô tình bị lỗi SSH vì bất cứ lý do nào đó (hacker tấn công, lỗi service SSH,…..) . Các bạn có thể xóa gỡ SSH thông qua lệnh sau :

# chkconfig sshd off
# service sshd stop
# yum erase openssh-server

Hoặc

# sudo yum remove openssh-server

Hoặc

# apt-get --purge remove openssh-server

Hoàn tất Chúng Ta sẽ có thông báo đại loại như hình sau

2.1 Install SSH trên CentOS 7

Trước hết mình sẽ Reinstall OS CentOS 7 trên trang quản lý VPS công nghệ ảo hóa KVM của P.A Việt Nam. Bạn có thể tham khảo chi tiết việc Reintall OS tại bài viết sau : Hướng dẫn Reinstall OS cho Cloud VPS trên hệ thống ảo hóa KVM

Hoàn tất mình sẽ dùng chức năng VNC và thực hiện các bước xóa gỡ đi SSH đã có (hướng dẫn phía trên và các bạn có thể tham khảo Hướng dẫn sử dụng VNC và noVNC Free để kết nối console quản lý VPS KVM.) và install SSH trên CentOS 7 lại như sau:

Update server CentOS 7:

# yum update -y

Install SSH Server bằng lệnh sau:

# yum install -y openssh openssh-server openssh-clients openssl-libs

Khởi động dịch vụ SSH để kết nối

# systemctl start sshd

Mở firewalld port 22 để bên ngoài có thể kết nối đến server

# firewall-cmd --zone=public --add-port=22/tcp –permanent

# firewall-cmd –reload

Hoàn tất install SSH Chúng ta sẽ thấy status của service SSH đang chạy

2.2 Install SSH trên Ubuntu 19

Các bước install SSH trên Ubuntu 19 như sau:

Update server Ubuntu 19

# apt-get update –y

Install SSH Server bằng lệnh sau:

# apt-get install -y openssh-server

Khởi động dịch vụ SSH để kết nối:

# service ssh start

Mở port 22 để bên ngoài có thể kết nối đến server, thường thì Ubuntu sử dụng Iptables:

# iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT

Hoàn tất install SSH Chúng ta sẽ thấy status của service SSH đang chạy

 

2.3 Install SSH trên Debian 10

Các bước install SSH trên Debian 10 như sau:

Update server Debian 10

# apt-get update -y

Install SSH Server bằng lệnh sau:

# apt-get install -y openssh-server

Khởi động dịch vụ SSH để kết nối:

# service ssh start

Mở port 22 để bên ngoài có thể kết nối đến server, thường thì Debian sử dụng Iptables:

# iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT

Hoàn tất  install SSH Chúng ta sẽ thấy status của service SSH đang chạy

3. Cách SSH vào server

Để sử dụng SSH Keys truy cập VPS, các bạn chỉ cần login thông qua các phần mềm SSH như PuTTy, Bitvise, ZOC và lựa chọn file Private Key đã tạo khi trước. Ở đây mình sẽ giới thiệu SSH thông qua Putty, sau khi mở ứng dụng putty lên ở phần HostName: sẽ nhập vào địa chỉ IP VPS của bạn, phần Port: mặc định port ssh là 22, nếu VPS bạn có cấu hình thay đổi sang port khác thì nhập vào khung Port.

Trường hợp nếu bạn sử dụng OS Linux có thể vào Terminal và gõ lệnh

# ssh root@IP_server_cua_ban

4. Các thủ thuật cơ bản trong SSH

– Tạo SSH Key: SSH Key là một phương thức xác thực đăng nhập với máy chủ qua SSH bằng việc đối chiếu giữa một cặp keys, bao gồm một khóa riêng tư (private key) và khóa công khai (public key) tương ứng. Khi bạn đăng nhập VPS thông qua username root và password , tuy sử dụng mật khẩu login nhưng vẫn tiềm ẩn những rủ ro về bảo mật như: Bạn sẽ mật quyền kiểm soát nếu như để lộ mật khẩu. Bị tấn công Brute Force để dò tìm mật khẩu. Và để tìm hiểu sâu hơn các bạn tham khảo bài viết: Hướng dẫn tạo SSH key

– Đổi port SSH: Vì một số lí do bảo mật, các bạn có nhu cầu thay đổi port SSH sang một port khác để tránh bị hacker khai thác hoặc bruteforce. Các bạn có thể tham khảo bài viết này để thay đổi: Hướng dẫn đổi port SSH

HƠN 20 NĂM KINH NGHIỆM

P.A Việt Nam tiên phong trong thị trường Internet & Web.
Là nhà đăng ký tên miền lớn nhất Việt Nam.
Chuyên nghiệp trong lĩnh vực Tên miền, Lưu trữ Website.
Email, Máy Chủ, Thiết kế Web.

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)