Hướng dẫn kết nối vào VPS/Server với giao thức SSH

 • Monday 29/05/2023

SSH là chữ viết tắt của Secure Shell, tạm dịch là “môi trường an toàn” SSH được hiểu đơn giản là giao thức kết nối giữa máy chủ và máy khách được bảo mật một cách an toàn. Hiểu đơn giản hơn, Bạn sử dụng SSH để kết nối với VPS, Server thì sẽ không sợ bị đánh cắp thông tin được truyền đi giữa máy tính của Bạn và máy chủ.

Bạn có thể tham khảo thêm về SSH tại đây

Bài viết này hướng dẫn bạn kết nối vào VPS/Server thông qua SSH.

 1. Đăng nhập từ máy tính sử dụng HĐH Windows

  Phần mềm hỗ trợ SSH thông dụng nhất là Putty, bạn có thể download phần mềm tại đây.
  Sau khi download và cài đặt hoàn tất, Putty sẽ có giao diện như ảnh
  ssh
  Trong đó, 112.213.86.68 là IP VPS/Server của bạn, 22 là port mặc định của giao thức SSH. Bạn cũng có thể thay đổi port SSH để bảo mật hơn với hướng dẫn tại đây.
  Sau khi kết nối ở giao diện đăng nhập bạn nhập user và pass để truy cập,
  login as bạn nhập user root:  root -> enter

  Xuất hiện tiếp yêu cầu nhập pass ,bạn nhập pass vào chú ý là linux hiển thị blank pass khác với **** bên win nên bạn cứ nhập vào hoặc copy và paste.

  ssh

 2. Đăng nhập từ Linux/MacOS

  Với HĐH Linux hoặc MacOS, các HĐH này đã hỗ trợ công cụ Terminal để bạn có thể kết nối SSH. Bạn có thể tìm kiếm công cụ Terminal hoặc mở với phím tắt Ctrl + Alt + T.
  ssh
  Cú pháp:
  ssh user@IP
  Trong đó user là tên người dùng trên VPS/Server, IP là IP của VPS/Server bạn kết nối đến.
  Trường hợp bạn đổi port SSH, bạn sẽ thêm tham số -p vào lệnh, ví dụ bạn thay đổi sang port 8888, bạn sử dụng lệnh
  ssh root@112.213.86.68 -p 8888
  Trường hợp sử dụng sshkey, bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn tại đây.

  =================================================================

  P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
  Cloud Server
  Cloud Server Pro
  Máy Chủ Riêng

Rate this post