Hướng dẫn kết nối VPS Windows và sử dụng tính năng Local Resources trong Remote Desktop

  • Sunday 02/02/2020

Trong bài viết dưới dây PAVietNam sẽ hướng dẫn quý khách kết nối với VPS Server của mình sau khi nhận được thông tin tài khoản từ hệ thống của PAVietNam.

Để kết nối với VPS Windows như sau:

Sử dụng công cụ Remote Desktop được tích sẵn trong hệ điều hành Windows.

Trước khi đi vào bài viết hướng dẫn sử dụng phần mềm Remote Desktop, PAVietNam sẽ hướng dẫn quý khách kiểm tra sơ bộ trạng thái của VPS trước khi thực hiện .Đi vào bài viết hướng dẫn sử dụng phần mềm Remote Desktop, PAVietNam sẽ hướng dẫn quý khách kiểm tra sơ bộ trạng thái của VPS trước khi thực hiện Remote.

Có hai điều kiện cần để có thể Remote tới VPS Server là :

+ Kết nối từ máy Remote đến VPS phải thông, chúng ta có thể kiểm tra như sau:

Vào Start -> Run -> CMD > Sử dụng lệnh ping <địa chỉ VPS> để kiểm tra, nếu kết quả trả về như trong hình là thành công.

+ Chức năng Remote Desktop trên VPS  phải được bật, hay nói cách khác Port mặc định 3389 của dịch vụ Remote Desktop phải được mở, kiểm tra như sau:

Vào Start -> Run -> CMD -> Sử dụng lệnh telnet <địa chỉ VPS> <port>. Ví dụ telnet 112.213.91.33 3389, nếu kết quả trả về như hình dưới là thành công

Việc kiểm tra trên chỉ mang tính sơ bộ, bởi còn nhiều yếu tố khác dẫn tới việc không thể kết nối tới VPS mặc cho việc kiểm tra hai điều kiện trên đều thành công. Khi không thể connect quý khách vui lòng gửi email về kythuat@pavietnam.vn kèm theo thông tin tài khoản quản trị để được hỗ trợ nhanh chóng.

Phần 1) Hướng dẫn sử dụng công cụ Remote Desktop

Bước 1: Để mở phần mềm Remote Desktop Connection quý khách có thể thực hiện các cách sau:

+ Start -> Run -> CMD -> mstsc -> OK

+ Start -> Run -> All Programs -> Accessories -> Remote Desktop Connection.

Sau khi mở phần mềm sẽ có giao diện như hình dưới

Bước 2: Trong mục Computer nhập địa chỉ IP của VPS ở đây là 112.213.91.33 và chọn Connect. Sau đó sẽ có thông báo như hình dưới

Bước 3: Tại cửa sổ Windows Security quý khách nhập password cho tài khoản VPS ở đây là admin, ngoài ra quý khách cũng có thể đăng nhập với tài khoản khác tại mục Use Another Account. Sau khi nhập password click chọn OK sẽ có thông báo như hình dưới 

B4: Click chọn Yes, việc Remote thành công sẽ được kết quả như hình bên dưới

Phần 2) Sử dụng chức năng Local Resources để kết nối ổ đĩa tại máy Remote với VPS.Server

Bước 1: Tại giao diện phần mềm Remote Desktop Connection click chọn Show Options như hình dưới

Bước 2 : Tại tab Local Resources trong phần Local devices and resources chọn More 

Bước 3: Tại hộp thoại này ta có thể chọn ổ đĩa để kết nối tới VPS trong phiên làm việc Remote. Ở đây PaVietNam chọn ổ OS (C:)

Bước 4: Thực hiện việc Remote như ở trên và ta sẽ có kết quả như hình dưới. Với việc sử dụng tính năng này, chúng ta có thể dễ dàng chuyển dữ liệu qua lại giữa VPS và máy Remote.

Rate this post