Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn khắc phục lỗi “message has lines too long for transport” trên Outlook

Nếu bạn thấy lỗi “message has lines too long for transport” trong Outlook, có thể là do ứng dụng mail của bạn chưa được cấu hình để ngắt dòng hợp lý, đặc biệt là đối với email định dạng HTML. Việc ngắt các dòng văn bản dài là rất quan trọng trong nghi thức gửi email, vì các dòng dài có thể khó đọc.

Để cải thiện khả năng đọc email của bạn, bạn nên ngắt dòng trong khoảng 65-70 ký tự. Ứng dụng email của Outlook tự động ngắt các câu dài và bắt đầu chúng trên một dòng mới khi các dòng được ngắt. Điều này làm giảm độ dài của email gửi đi và giúp chúng dễ đọc hơn. Bạn có thể dễ dàng cài đặt cấu hình ngắt dòng trong Outlook thành bất kỳ số nào bạn muốn.

Cách tự động ngắt dòng dài trong Outlook

Mở Outlook và vào File menu

Chọn Options

Ở giao diện Options, chọn Mail

Sau khi hoàn tất, để chắc chắn áp dụng cấu hình thành công bạn có thể tắt/mở Outlook và kiểm tra lại.

Tham khảo các bài viết hướng dẫn khác tại đây.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post
Exit mobile version