Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn khắc phục sự cố Outlook báo lỗi 503 Valid RCPT command must precede DATA

Khi đã cấu hình địa chỉ mail vào phần mềm Outlook, sau khi soạn thảo lá thư và gửi đi quý khách nhận được một lá thư hệ thống trả về và thông báo như sau :

 

503 Valid RCPT command must precede DATA

 

Nguyên nhân do trong Outlook thiếu cấu hình xác thực tài khoản mail.

Quý khách vào File => Account Setting , chọn tên tài khoản mail => nhấn vào nút Change (trên thanh menu nằm ngang) => More Setting => Outgoing Server => chọn mục My outgoing server (SMTP) requires authentication như hình bên dưới rồi nhấn OK là được.

Rate this post
Exit mobile version