Hướng dẫn khai báo domain quốc tế trên trang thongbaotenmien.vn

  • Friday 01/02/2013

Hướng dẫn khai báo domain quốc tế trên trang thongbaotenmien.vn

Bước 1: Đăng nhập trang khai báo : http://thongbaotenmien.vn 

Bước 2: Click vào ” Thông báo sử dụng mới ”  và nhập ten miền vào ô trống  để ” tra cứu “

Bước 3:  + Nếu domain là cá nhân, Bạn Click vào ” Thông báo sử dụng tên miền quốc tế cho chủ thể là cá nhân

+ Nếu domain là Công ty, tổ chức, Bạn Click vào Thông báo sử dụng tên miền quốc tế cho chủ thể là tổ chức
Khi đó sẽ hiện ra Form để điền thông tin, sau khi điền hoàn tất. Bạn Click ” Chấp nhận “
Hệ thống sẽ hiện ra Form thông tin mà Bạn đã nhập, bạn xem lại chính xác chưa, nếu chính xác bạn Click ” Kết thúc “. Quá trình khai báo hoàn tất. Bạn check email sẽ nhận 1 tài khoản.