Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc cho điện thoại Grandstream dòng GXP

 • Monday 28/06/2021

Áp dụng cho các mô hình Grandstream GRP, GXP được hỗ trợ

Mô hình được hỗ trợ

 • Grandstream GXP1610
 • Grandstream GXP1615
 • Grandstream GXP1620
 • Grandstream GXP1625
 • Grandstream GXP1628
 • Grandstream GXP1630
 • Grandstream GXP1760
 • Grandstream GXP1760W
 • Grandstream GXP1780
 • Grandstream GXP1782
 • Grandstream GXP2130
 • Grandstream GXP2135
 • Grandstream GXP2140
 • Grandstream GXP2160
 • Grandstream GXP2170
 • Grandstream GRP2612
 • Grandstream GRP2613
 • Grandstream GRP2614
 • Grandstream GRP2615
 • Grandstream GRP2616

Legacy Models

 • Grandstream GXP1160
 • Grandstream GXP1165
 • Grandstream GXP1400
 • Grandstream GXP1405
 • Grandstream GXP1450

End Of Life Models

 • Grandstream GXP2100
 • Grandstream GXP2110
 • Grandstream GXP2120
 • Grandstream GXP2124

Giới thiệu

Thực hiện theo các bước bên dưới để đặt lại cài đặt gốc cho thiết bị Grandstream của bạn để đưa lại cài đặt mặc định của nhà sản xuất. Điều này phải được thực hiện trước khi cung cấp điện thoại Grandstream của bạn trong trường hợp thiết bị có các cài đặt còn lại của cấu hình trước đó.

Cách khôi phục cài đặt gốc cho điện thoại Grandstream dòng GXP

 1. Nhấn “Menu.”
 2. Bấm “Config” hoặc “System”
 3. Điều hướng xuống tùy chọn “Factory Reset” và nhấn vào “Menu” hoặc “OK” tùy thuộc vào kiểu máy.
 4. Chọn và xác nhận, “OK” sẽ khởi động lại điện thoại của bạn, sau đó sẽ được đặt lại thành công.
Rate this post