Hướng dẫn kích hoạt bảo mật 2 lớp (2factor authentication) khi sử dụng dịch vụ mail tại PA

  • Tuesday 25/01/2022

Bài viết này hướng dẫn bạn kích hoạt chức năng bảo mật 2 lớp trên webmail Mdaemon.

Đầu tiên, bạn cần truy cập vào webmail, bạn cần lưu ý để kích hoạt chức năng bảo mật 2 lớp này bạn cần truy cập webmail theo giao thức https.

Link truy cập webmail thông thường là https://mail.domain. Trong đó domain là tên domain của bạn, trong trường hợp bạn chưa có SSL để có thể truy cập theo giao thức https, bạn có thể truy cập theo hostname của server tại PA, thông thường sẽ có dạng https://mailxxxx.maychuemail.com.

Hoặc bạn cũng có thể tham đăng ký thêm SSL cho hostname mail.domain tại đây

Sau khi đăng nhập vào webmail hoàn tất, bạn chọn vào mục Security như hình bên dưới

Ở bước tiếp theo, bạn cần điền mật khẩu và chọn Setup bảo mật 2 lớp

Giao diện tiếp theo sẽ có mã barcode để bạn code, khi đó bạn dùng app Authenticator (hướng dẫn sử dụng cho IOSAndroid) quét code và dùng code nhận được để verify.

Sau khi verify hoàn tất sẽ có thông báo như ảnh bên dưới.

Sau khi hoàn tất, bạn có thể logout và đăng nhập lại để kiểm tra bảo mật 2 lớp tài khoản email của bạn.

Chúc bạn thành công.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Rate this post