Hướng dẫn kích hoạt HTTP2 Apache (mod_httpd2) trên cPanel

  • Thursday 06/05/2021

1. Tổng quan về HTTP2 apache

HTTP/2 hay HTTP phiên bản 2 là phiên bản chính thức thứ hai của giao thức truyền tải siêu văn bản HTTP, được xây dựng trên hàng loạt những công nghệ tiên tiến nhằm cải thiện đáng kể hiệu suất website.

HTTP/2 được phát triển dựa trên công nghệ SPDY bởi bộ phận Hypertext Transfer Protocol thuộc Internet Engineering Task Force.

2. Hướng dẫn bật HTTP2 apache (mod_httpd2) trên cPanel.

Trước tiên cần kiểm tra cấu hình máy chủ của bạn đã phù hợp để cài đặt HTTP/2 chưa. Đối với HTTP/2 trên cPanel sẽ yêu cầu máy chủ sử dụng EasyApache 4 và Apache 2.4.

Ngoài ra module mod_httpd2 sẽ không tương thích với hệ điều hành Centos 6 – 32bit hoặc DSO PHP Handlers. Module này cũng không tương thích với một số Apache module khác như: mod_mpm_itk, mod_mpm_prefork, mod_ruid2

Để kiểm tra MPMs mà hệ thống bạn đang sử dụng hãy sử dụng lệnh sau:

# rpm -qa | grep mpm

ea-apache24-mod_mpm_worker-2.4.46-1.el7.cloudlinux.x86_6

Bật mod_httpd2 trên giao diện EasyApache 4 trên WHM:

Trong khung search EasyApache  . Sau đó chọn Customize

Chọn tiếp Apache modules . Tìm kiếm module “mod_http2” và bật nó lên hoặc để tắt bạn chỉ cần gạt ngược lại.

Sau đó chọn “Review” và “Provision” để cài đặt mod_httpd2   và đợi 1 lúc để kết thúc tiến trình cài đặt.

Để hiểu thêm về HTTP2 bạn có thể tham khảo thêm bài viết tại đây 

Để đăng ký dịch vụ VPS tại P.A có thể click vào link

4.5/5 - (102 bình chọn)
tên miền id.vn