Hướng dẫn kích hoạt license DirectAdmin trên máy chủ Cloud VPS

  • Saturday 01/02/2020

Directadmin là Control Panel quản trị Hosting dành cho Server Linux, DirectAdmin hỗ trợ tốt cho cả 2 loại máy chủ ảo (VPS) cũng như phiên bản dành cho Server riêng (Dedicate) với rất nhiều tính năng, Quý khách có thể xem chi tiết tại https://www.pavietnam.vn/vn/direct-admin.html

Qúy Khách cần thực các lệnh sau, đăng nhập với quyền root

#cd /usr/local/directadmin/scripts

#./getLicense.sh uid lid

#service directadmin restart

Với uid và lid lần lượt là Client ID và License ID được gán cho IP server(liên hệ với P.A Việt Nam để lấy thông tin uid và lid)

Hay chỉ cần chạy lệnh sau

   /usr/local/directadmin/scripts/getLicense.sh auto

Hoặc

/usr/local/directadmin/scripts/getLicense.sh hashkey

Hashkey : liên hệ với P.A Việt Nam để lấy key.

Nếu bạn gặp lỗi khi giải nén update.tar.gz, bạn có thể tìm nguyên nhân bằng cách:

head -n 1 /usr/local/directadmin/conf/license.key

Thường thì thông tin về lỗi bạn có thể tìm thấy trong tập tin, hãy kiểm tra kỹ địa chỉ IP của License đã đăng ký có khớp với IP  của máy chủ hay không hoặc OS trong License đăng ký có trùng với OS quý khách đang sử dụng hay không. Nếu có sai sót, bạn hãy liên hệ P.A để hỗ trợ điều chỉnh.

Nếu Server của bạn có nhiều IP và wget lựa chọn sai IP để tải về DirectAdmin, bạn có thể chỉ định việc kích hoạt sử dụng đúng IP như sau (với 1.2.3.4 là IP mà quý khách đã đăng ký trong license) :

cd /usr/local/directadmin/scripts

./getLicense.sh xxxx yyyy 1.2.3.4

service directadmin restart

Nếu Sevrer không thể kết nối qua Port 443 đến directadmin.com (https), hoặc không lấy được kết quả thì có thể máy chủ của bạn có Firewall chặn lại. Trong trường hợp này, bạn có thể thử dùng Port 80 để kích hoạt:

echo 1 > /root/.insecure_download

Khi khởi động lại DirectAdmin, bạn có thể gặp vấn đề như sau:

Stopping DirectAdmin: [ FAILED ] Starting DirectAdmin: [ OK ]

Có nghĩa là tập tin PID không còn đúng thông tin, hãy khởi động lại DirectAdmin bằng cách:

killall -9 directadmin

/etc/init.d/directadmin start

Quý khách đăng ký, chi tiết dịch vụ license Directadmin Quý khách có thể xem tại https://www.pavietnam.vn/vn/direct-admin.html

Trong quá trình kích hoạt license nếu có vấn đề lỗi phát sinh, vui lòng gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn để được hỗ trợ kiểm tra và xử lý