Hướng dẫn kích hoạt license DirectAdmin trên máy chủ Cloud VPS

  • Saturday 01/02/2020

Directadmin là Control Panel quản trị Hosting dành cho Server Linux, DirectAdmin hỗ trợ tốt cho cả 2 loại máy chủ ảo (VPS) cũng như phiên bản dành cho Server riêng (Dedicate) với rất nhiều tính năng, Quý khách có thể xem chi tiết tại https://www.pavietnam.vn/vn/direct-admin.html

Qúy Khách cần thực các lệnh sau, đăng nhập với quyền root

#cd /usr/local/directadmin/scripts

#./getLicense.sh uid lid

#service directadmin restart

Với uid và lid lần lượt là Client ID và License ID được gán cho IP server khi Quý khách đăng ký, chi tiết dịch vụ license Directadmin Quý khách có thể xem tại https://www.pavietnam.vn/vn/direct-admin.html

Trong quá trình kích hoạt license nếu có vấn đề lỗi phát sinh, vui lòng gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn để được hỗ trợ kiểm tra và xử lý