Hướng dẫn kích hoạt tính năng OTP trên trang quản lý tên miền PA Việt Nam

  • Saturday 30/09/2017

 

Quý khách vui lòng tham khảo cài đặt và sử dụng Google Authenticator trên IOS tại  https://kienthuc.pavietnam.vn/article/VPS-Dedicated-Colocation/Bao-Mat/Huong-dan-cai-dat-va-su-dung-Google-Authenticator-tren-iOS.html

hoặc trên Android https://kienthuc.pavietnam.vn/article/VPS-Dedicated-Colocation/Bao-Mat/Huong-dan-cai-dat-va-su-dung-Google-Authenticator-tren-Android.html