Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn kích hoạt tính năng OTP trên trang support.pavietnam.vn

Mã xác thực OTP – One Time Password là loại mật khẩu sử dụng một lần và được coi là lớp bảo vệ thứ hai cho các tài khoản. Trước tiên Quý khách vui lòng tham khảo cài đặt và sử dụng Google Authenticator trên IOS

hoặc trên cài đặt và sử dụng Google Authenticator Android 

4.6 / 5 ( 28 bình chọn )
Exit mobile version