Hướng dẫn kiểm tra thư mục gửi (Sent item) trên Outlook khi cấu hình IMAP

  • Wednesday 26/08/2020

Để kiểm tra xem thư mục gửi của mình nằm ở đâu trên Outlook khi đang cấu hình mail theo dạng IMAP, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

1. Bấm vào File > Options > Mail

2. Ở phần Save messages, hãy chắc chắn rằng bạn đã chọn vào mục Save copies of messages in the Sent Items folder

3. Chọn vào ô When replying to a message that is not in the Inbox, save the reply in the same folder nếu các bạn muốn lưu lại mail gửi trong chính thư mục mà email các bạn đang trả lời.

 

Rate this post