Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn kiểm tra thư mục gửi (Sent item) trên Outlook khi cấu hình IMAP

Hướng dẫn kiểm tra thư mục gửi (Sent item) trên Outlook khi cấu hình IMAP

 

Để kiểm tra xem thư mục gửi của mình nằm ở đâu trên Outlook khi đang cấu hình mail theo dạng IMAP, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

1. Bấm vào File > Options > Mail

2. Ở phần Save messages, hãy chắc chắn rằng bạn đã chọn vào mục Save copies of messages in the Sent Items folder

3. Chọn vào ô When replying to a message that is not in the Inbox, save the reply in the same folder nếu các bạn muốn lưu lại mail gửi trong chính thư mục mà email các bạn đang trả lời.

 

P.A Việt Nam – Nhà cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp hàng đầu Việt Nam

Private Email

Email Server Pro

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Tham khảo các bài viết về Email Server khác tại https://kb.pavietnam.vn/category/email-server

Rate this post
Exit mobile version