HƯỚNG DẪN KÝ SỐ TRÊN MAIL OUTLOOK

  • Thursday 04/07/2019

Chú ý:  Điều kiện để ký vào email gửi đi trên máy tính đó phải cắm USB TOKEN vào thì mới ký được. 

1. Ký số trên Microsoft Office Outlook 2003:

– Để thực hiện ký số trên Email bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Trên cửa sổ Outlook, trên thanh công cụ chọn:Tool  Options

 

Bước 2: Cửa sổ Options xuất hiện chọn tab Security. Trong tab Security chọn nút Settings… trong phần Encrypted e-mail.

Bước 3: Cửa sổ Change Security Settings hiện ra, chọn nút Choose… trong phần Signing Certificate.

Bước 4: Cửa sổ Select Certificate xuất hiện, lựa chọn đúng tên người ký và ấn OK. Nhấn tiếp OK để về màn hình soạn thư.

Bước 5: Trên màn hình soạn thảo Mail, nhấn vào nút Sign để gán chữ ký số vào e-mail và nhấn nút Send để gửi thư.

Bước 6: Cửa sổ PIN Verification hiện ra yêu cầu bạn nhập số PIN. Nhập chính xác số PIN của USB Token và chọn Đăng nhập.


 

Bước 7: Kiểm tra chữ ký: Khi đã ký thành công, ở phần thông tin người gửi xuất hiện thêm dòng “Signed By: email của người ký” và có biểu tượng huy hiệu phía bên phải màn hình.

Rate this post