Hướng dẫn lấy lại mật khẩu Admin xenforo

 • Sunday 29/03/2020

Để lấy lại mật khẩu Admin xenforo cần phải có quyền quản lý trong phpMyAdmin, cách phục hồi mật khẩu như sau:

 • Đăng nhập vào phpMyAdmin
 • Chọn database của diễn đàn xenforo, chuyển qua tab SQL, sau đó chạy đoạn SQL sau
UPDATE xf_user_authenticate
SET data = BINARY
  CONCAT(
    CONCAT(
      CONCAT('a:3:{s:4:"hash";s:40:"', SHA1(CONCAT(SHA1('newpassword'), SHA1('salt')))),
      CONCAT('";s:4:"salt";s:40:"', SHA1('salt'))
    ),
    '";s:8:"hashFunc";s:4:"sha1";}'
  ),
scheme_class = 'XenForo_Authentication_Core'
WHERE user_id = 1;

Sau khi reset password của bạn là “newpassword” bạn cũng có thể thay trong code và đổi lại theo ý mình.

Thực chất của dòng lệnh này là update password của user có ID = 1 (admin mặc định) về giá trị do ta chọn

Cách trên có thể áp dụng với các thành viên khác có trong diễn đàn bằng ID của thành viên đó

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post
tên miền id.vn biz.vn