Hướng dẫn lấy quicklink upload bản khai từ tài khoản đối tác

  • Wednesday 30/06/2021

Nhầm hỗ trợ Quý đối tác upload nhanh hồ sơ bản khai của khách hàng, đồng thời có thể bàn giao nhiều nhân viên xử lý mà không cần bàn giao vào toàn bộ tài khoản đối tác. Quý đối tác tham khảo hướng dẫn lấy quicklink upload bản khai như sau:

Bước 1: Login vào tài khoản https://daily.pavietnam.vn/

Bước 2: Vào mục “Quản Lý Dịch Vụ”, chọn “Bổ sung hồ sơ”

Bước 3: Chọn “LẤY LINK UPLOAD BẢN KHAI”, nếu chưa có click “Tạo Link mới” 

Sau đó copy link, bàn giao cho nhân viên phụ trách bản khai upload.

Bước 4: upload bản khai.

Chọn tên miền hoặc “Tím kiếm tên miền”. Sau đó upload file, và lưu thông tin

CÁC KÊNH HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Rate this post