Hướng Dẫn Map ổ đĩa bằng Remote Desktop

  • Friday 03/07/2020

Bước 1: Mở menu Start và gõ “mstsc” để mở Remote Desktop Connection

Bước 2: Click chọn phần “Show Options

Bước 3: Vào tab “Local Resources

Bước 4: Click nút “More”, bạn sẽ thấy một danh sách các tài nguyên bạn có thể forward đến máy đang được remote.

Bạn có thể click chọn các thiết bị cần kết nối đến server thông qua Remote Desktop >> sau đó click OK để lưu lại thiết lập

Bước 5. Remote Desktop đến server Cần Map ổ cứng , Sau đó tiến hành Map ổ cứng ( ở VD này đang Map ổ C )

Bước 6: Mở File Explorer trên máy tính được remote bạn sẽ thấy ổ đĩa. ( C on WIN-OEPQUEEVEHEG ) . Đây là ổ đĩa dc Map từ máy tính remote

Rate this post