HƯỚNG DẪN MỞ LẠI DỊCH VỤ KHI HẾT HẠN

  • Friday 17/07/2020

I. QUI ĐỊNH SỬ DỤNG

  • Dịch vụ Free gia hạn chỉ có thể áp dụng với các dịch vụ hết hạn không quá 14 ngày với host + mail server và 3 ngày đối với server.
  • Các dịch vụ phụ như mua thêm băng thông, reload os, restore data, ram … Không nằm trong phạm vi gia hạn suspend.
  • Chức năng gia hạn free cho phép gia hạn tối đa 3 lần (2 lần với VPS/Server). Và chỉ được sử dụng lần kết tiếp nếu thời gian xin gia hạn của lần trước đó đã kết thúc. Số ngày lần lượt của 3 lần là: lần 1: 3 ngày, lần 2: 2 ngày, lần 3: 2 ngày.

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

BƯỚC 1: Login vào tài khoản https://support.pavietnam.vn/ Tại menu dịch vụ, Quý khách click chọn Mở tạm Free 24h.

BƯỚC 2: Tại danh sách dịch vụ hết hạn, quý khách thực hiện mở tạm bằng cách click “Free lần 1” 

BƯỚC 3: Dịch vụ auto mở tạm trong vòng 72h và auto suspend khi thời gian mở tạm kết thúc, Quý khách tranh thủ gia hạn để tiếp tục sử dụng.

Trong quá trình sử dụng nếu có khó khăn, cảm phiền quý khách liên hệ qua các kênh hỗ trợ

  • Website support online: https://support.pavietnam.vn
  • Email phòng dịch vụ khách hàng: cus@pavietnam.vn
  • Email phòng kỹ thuật: kythuat@pavietnam.vn
  • Phone: 19009477 

CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI P.A VIỆT NAM!