Hướng dẫn mở lại tên miền khi bị tạm ngưng

  • Saturday 26/06/2021

Qui định về tên miền khi đăng ký cần bổ sung hồ sơ bản khai. Trường hợp Quý khách chưa thể bổ sung được hồ sơ, nhưng tên miền đã tạm ngưng. Quý khách thực hiện mở tạm theo hướng dẫn bên dưới. 

Bước 1: Login vào tài khoản hỗ trợ khách hàng https://support.pavietnam.vn/

Bước 2: Vào menu quản lý chọn “Bản khai/ Domain VN bị suspend”

Bước 3: Tại  “DANH SÁCH DỊCH VỤ BỊ SUSPEND” Quý khách thực hiện “Unsuspend Domain“.

 Bước 4: hoàn tất

Chúc Quý khách thành công.

Các kênh hỗ trợ khách hàng:

Kênh online: https://support.pavietnam.vn

Email: cus@pavietnam.vn

Phone: 19009477, Ext 3

Phòng dịch vụ khách hàng P.A Việt Nam.

4.6/5 - (42 bình chọn)