Hướng dẫn mở tạm dịch vụ hosting/ mail/ IP/… đang bị khóa do chưa có hồ sơ sử dụng

  • Thursday 03/12/2020

Sau khi đăng ký dịch vụ (hosting/ mail server/ server/…) để đảm bảo quyền lợi cũng như xác định được thông tin khách hàng sử dụng, Quý khách hoàn tất hồ sơ theo hướng dẫn tại đây.

Tuy nhiên, trong trường hợp Quý khách chưa kịp hoàn tất hồ sơ và dịch vụ đã tạm ngưng. Chúng tôi hỗ trợ công cụ để Quý khách mở tạm dịch vụ sử dụng. Quý khách thực hiện như hướng dẫn bên dưới.

Lưu ý:

  • Chỉ mở tối đa 2 lần cho từng dịch vụ.  
  • Sau 48 giờ nếu quý khách chưa cập nhật hồ sơ, dịch vụ sẽ bị suspend.

Bước 1: Login vào https://support.pavietnam.vn/

 

Bước 2: Mở tạm dịch vụ 

-> Tại menu “Hợp đồng/ bản khai”

-> Chọn “Dịch vụ bị suspend”

-> Tại dịch vụ cần mở tạm

-> Click chọn “Xin Unsuspend”

Hướng dẫn mở tạm dịch vụ

Chúc Quý khách thành công. Cám ơn Quý khách đã tham khảo bài viết.

Rate this post