Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn nâng cấp Firmware cho tay cầm Yealink W56H

Hướng dẫn nâng cấp Firmware cho tay cầm Yealink W56H

Quan trọng

Điều kiện tiên quyết

Trước khi nâng cấp firmware cho thiết bị cầm tay W52H / W56H qua giao diện Web, các điều kiện tiên quyết sau đây phải được thực hiện:

Nâng cấp firmware cho thiết bị cầm tay Yealink W56H

1. Vào giao diện web của cơ sở, nhấp vào Cài đặt-> Nâng cấp.

2. Trong khối Firmware Chọn thiết bị cầm tay Chọn và Nâng cấp, bấm Duyệt để định vị tập tin firmware của thiết bị cầm tay từ hệ thống cục bộ.

 

3. Nhấp Nâng cấp để kích hoạt cập nhật firmware. Một hộp thoại bật lên để nhắc “Thiết bị cầm tay của Điện thoại SIP sẽ được cập nhật. Sẽ mất 10 phút để hoàn thành. Làm ơn đừng tắt điện! ”.

4. Nhấp OK để xác nhận nâng cấp Firmware.

Giao diện người dùng web sẽ nhắc “Cập nhật phần mềm cho thiết bị cầm tay. Vui lòng chờ và không tắt nguồn. Và trình duyệt không được đóng hoặc làm mới! ”.

Tất cả các thiết bị cầm tay đã đăng ký sẽ thực hiện nâng cấp Firmware nếu thực hiện các điều kiện tiên quyết và hiển thị thanh tiến trình với trạng thái nâng cấp trên màn hình LCD. Thiết bị cầm tay sẽ khởi động lại và đèn LED của thông báo sẽ nhấp nháy màu đỏ sau khi hoàn thành nâng cấp Firmware.

Trong quá trình nâng cấp, các thiết bị cầm tay khác thực hiện các điều kiện tiên quyết sẽ tự động thực hiện nâng cấp Firmware khi khởi động lại hoặc đăng ký lại trạm gốc.

Nếu điện thoại không thực hiện nâng cấp Firmware và màn hình LCD sẽ nhắc “Nâng cấp không thành công, vui lòng nâng cấp lại”. Sau một thời gian ngắn, thiết bị cầm tay sẽ tự động cố gắng thực hiện nâng cấp Firmware một lần nữa.

Rate this post
Exit mobile version