Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn nạp tiền đại lý bằng thẻ quốc tế

Hiện tại P.A Việt Nam hỗ trợ đại lý các phương thức nạp tiền như qua chuyển khoản ngân hàng, qua thẻ quốc tế, thẻ nội địa, thanh toán trực tiếp …. Quý khách khách có thể tham khảo Video dưới đây để xem hướng dẫn nạp tiền qua hình thức chuyển khoản ngân hàng bằng thẻ quốc tế.

Rate this post
Exit mobile version