Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn nạp tiền online tài khoản reseller hoặc PA- :

Hướng dẫn nạp tiền online tài khoản reseller hoặc PA- :

 

Quý khách đăng nhập https://daily.pavietnam.vn  hoặc https://id.pavietnam.vn 

Tương ứng Menu Kế toán, Quý khách click  Nạp tiền Online ( Tương ứng link  https://daily.pavietnam.vn/loaddata.php?param=naptien_b1)

để thực hiện nạp tiền online tài khoản sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Sau khi quý khách thực hiện, tài khoản sẽ có tiền ngay.

Hoặc quý khách tham khảo các cách thanh toán khác tại: https://www.pavietnam.vn/vn/thanh-toan-chuyen-khoan-ngan-hang.html 

 

 

 

Nếu quý khách nạp tiền qua các kênh khác ngoại trừ nạp tiền online, quý khách ghi rõ tên user hoặc nạp tiền vào tài khoản trả trước PA-. Kế toán chúng tôi nhận tiền sẽ tiến hành nạp  tiền bằng tay vào tài khoản của quý khách. 

Rate this post
Exit mobile version