Hướng dẫn nghe lại các cuộc gọi được ghi âm trên Tổng đài số P.A Việt Nam

  • Friday 03/04/2020

Hướng dẫn nghe lại các cuộc gọi được ghi âm trên Tổng đài số P.A Việt Nam.

Mặc định tổng đài sẽ không ghi âm các số nội bộ (máy nhánh), nên để tổng đài ghi âm lại các cuộc gọi ra và gọi vào trên tổng đài bạn cần cấu hình ghi âm các máy nhánh như hướng dẫn bên dưới.

1. Cấu hình ghi âm máy nhánh trên tổng đài.

– Hướng dẫn cấu hình ghi âm số nội bộ (máy nhánh)

Xem tại: Video Hướng dẫn cấu hình ghi âm máy nhánh

– Đối với các kịch bản cấu hình gọi vào hàng đợi, cần cấu hình ghi âm chiều gọi vào trên hàng đợi. Kham khảo video hướng dẫn bên dưới.

Tại mục :

Ghi âm cuộc gọi : chọn “wav

Xem tại: Video cấu hình hàng đợi trên tổng đài số P.A Việt Nam

2. Nghe lại các cuộc ghi âm trên tổng đài số P.A Việt Nam.

B1: Đăng nhập vào trang quản trị tổng đài tại: https://crm.pavietnam.vn


B2: Vào menu Thống kê để xem lại lịch sử cuộc gọi và nghe lại ghi âm: https://crm.pavietnam.vn/cloud-phone/statistic/call_log


Tại mục:

Thời giạn: Nhập khoảng thời gian muốn xem lại lịch sử cuộc gọi và ghi âm.

Số dòng mỗi trang: nhập 200 (hiển thỉ 200 dòng trong thống kê)

– Sau đó nhấm nút Tìm kiếm.

B3. Nghe lại hoặc download nội dung ghi âm trên tổng đài:

Tại cột: Ghi âm cuộc gọi, nhấn nút nghe hoặc nút download để lưu lại ghi âm.

Rate this post