Hướng dẫn nhận quà và điểm PA+ chương trình Tích lũy nhiều – Nhận quà lớn

  • Thursday 09/12/2021

Chương trình TÍCH LŨY NHIỀU, NHẬN QUÀ LỚN – MỪNG SINH NHẬT 20 NĂM

  • Link thông báo: https://www.pavietnam.vn/vn/uu-dai-khung-mung-sinh-nhat-20-tuoi.html
  • Link chi tiết: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-uu-dai-mung-sinh-nhat-20-nam-tich-luy-nhieu-nhan-qua-lon.html

HƯỚNG DẪN: 

BƯỚC 1. Truy cập link để kiểm tra tích lũy

Quý khách truy cập link: https://support.pavietnam.vn/index.php?pa=kiemtratichluy

BƯỚC 2. Kiểm tra tích lũy

Quý khách sẽ thấy có 2 icon NHẬN QUÀ, NHẬN ĐIỂM PA+

BƯỚC 3. Lựa chọn hình thức nhận quà hoặc nhận điểm PA+

Quý khách sẽ chọn 1 trong 2 hình thức mà khách có nhu cầu, tương ứng với số điểm hiện có. 

– Nếu Quý khách chọn NHẬN QUÀ, sau khi thực hiện thao tác hệ thống sẽ trả câu support về bộ phận phụ trách (P.Marketing) phản hồi khách. 

– Còn nếu khách chọn NHẬN ĐIỂM PA+, sau khi thực hiện thao tác, hệ thống sẽ tự cộng điểm và báo Quý khách đã nhận được số điểm PA+ tương ứng mà Quý khách được nhận, sau đó Quý khách xem số điểm thưởng tại phần Điểm thưởng của trang chủ để xem hệ thống đã cộng thành công hay chưa.

Nếu chưa thấy điểm cộng, Quý khách vui lòng tạo yêu cầu kiểm tra qua việc quay trở lại trang chủ và chọn hỗ trợ –> gửi yêu cầu để thông báo lại P.A Việt Nam.

Rate this post