Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn nhanh cài đặt và sử dụng điện thoại IP Phone Planet

Hướng dẫn nhanh cài đặt và sử dụng điện thoại IP Phone Planet

1/ Xem địa chỉ IP của IP phone

Quý khách thao tác trực tiếp trên IP phone

Bước 1: Kết nối thiết bị như hình

Nguồn: 5V-1A 

LAN: dây mạng LAN

PC: chia sẽ mạng từ IP phone cho PC

Tai nghe: cổng cắm thiết bị tai nghe

Tay cầm: Tay cầm đi kèm của điện thoại

Bước 2: Cắm dậy mạng trực tiếp vào cổng LAN (nối trực tiếp từ modem hoặc switch).

Bước 3: Bấm phím “Menu” –> “Status” –> OK, ở hàng số 2 Quý khách sẽ thấy dãy số IP

                           

IP của IP phone

2/ Cấu hình số nội bộ trên giao diện web

Bước 1: Vào trình duyệt web (chrome hoặc firefox) gõ địa chỉ IP của ip phone : http://192.168.101.117/ (thay bằng địa chỉ ip của Quý Khách)

Username:admin

Password:123

Bước 2: Quý khách chọn “Line” góc bên phải và nhập thông tin số nội bộ với “Username” và “Authentication password” từ trang https://crm.pavietnam.vn/cloud-phone/extensions

Bước 3: Nhấn nút “Apply” và kiểm tra lại trạng Line Status,  “Registered” là đăng ký thành công, nếu khác “Registered”chưa đăng ký thành công Quý khách nên kiểm tra lại: thông tin số nội bộ, mật khẩu, Sip Proxy server …

3/ Thao tác nhanh trên điện thoại

a. Gọi đi

Gọi nội bộ: Nhấc máy (hoặc bấm nút loa dưới cùng bên phải) → số máy nội bộ cần gọi (vd: 101, 111, 112…) → #

Danh sách số nội bộ xem tại: https://crm.pavietnam.vn/cloud-phone/extensions

Gọi ra ngoài: Nhấc máy (hoặc bấm nút loa dưới cùng bên phải) → số máy điện thoại bên ngoài cần gọi → #

b. Chuyển cuộc gọi

Cách 1: Bấm nút Transfer (Hình 2 cái điện thoại) + Bấm số nội bộ cần chuyển + # –> Điện thoại sẽ hiển thị “Transfer success” và cúp máy

Cách 2: Bấm “##” + Bấm số nội bộ cần chuyển + # –> Cuộc gọi sẽ đẩy qua số cần chuyển (người gọi và người được chuyển tiếp tục trao đổi)

Cách 1: Bấm nút Transfer (Hình 2 cái điện thoại) + Bấm số nội bộ cần chuyển + # –> Điện thoại sẽ hiển thị “Transfer success” và cúp máy

Cách 2: Bấm *2 + Bấm số nội bộ cần chuyển + # –> Bấm # (Trao đổi số nội bộ cần chuyển )

c. Rước máy

Nhấn *8 + máy nhánh (số nội bộ) + nút nghe trên điện thoại

d. Đàm thoại nhiều bên

Trong khi đang nói chuyện với người thứ nhất -> bấm nút hình điện thoại 3 người -> bấm số người thứ 3 -> đợi người thứ nói chuyện nếu:

+ Đồng ý hội nghị-> Bấm Conf trên màn hình

+ Nếu không muốn hội nghị: bấm nút End call-> bấm lại line đang nhấp nháy để nói chuyện

e. Chức năng voice mail nghe lại thư thoại

Vào mail box: Bấm *97 -> Password mail box + #

f. Đặt lại cấu hình mặc định như ban đầu :

Lưu ý : Không được sử dụng nếu chưa hiểu rõ

Bước 1: Vào trình duyệt web (chrome hoặc firefox) gõ địa chỉ IP của ip phone : http://192.168.101.117/ (thay bằng địa chỉ ip của Quý Khách)

Username:admin

Password:123      

Bước 2: Ở bảng “System” chọn “Configurations”

Bước 3: Chọn “Reset” rồi chọn OK

Chúc Quý Khách thành công !!

Rate this post
Exit mobile version