Hướng dẫn nhanh sử dụng webmail Pro Roundcube

  • Wednesday 04/11/2020

Login vào tài khảo  với Url thường là mail.domain

Sau khi đăng nhập bạn thấy giao diện như dưới

Gửi thư

Để soạn mail bạn chỉ cần click vào mục Soạn Thư (giao diện tiếng Việt) hay Compose  (giao diện tiếng Anh)

 

 

Hướng dẫn đổi mật khẩu

 

Hướng dẫn tạo chữ ký trên webmail

 

Phản hồi tự động (Auto response)