Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn nhanh sử dụng webmail Pro Roundcube

Hướng dẫn nhanh sử dụng webmail Pro Roundcube

Login vào tài khoản email  với Url thường là mail.domain

Sau khi đăng nhập bạn thấy giao diện như dưới

Gửi thư

Để soạn mail bạn chỉ cần click vào mục Soạn Thư (giao diện tiếng Việt) hay Compose  (giao diện tiếng Anh)

 

 

Hướng dẫn đổi mật khẩu

 

Hướng dẫn tạo chữ ký trên webmail

chữ ký trên webmail

 

Phản hồi tự động (Auto response)

Auto response

Rate this post
Exit mobile version