Hướng dẫn xem phân quyền user được cấp phát với Plesk control Panel

  • Saturday 19/09/2020

Hướng dẫn xem phân quyền user được cấp phát với Plesk Panel

1. Để xem phân quyền file và folder, bạn có thể thực hiện dựa theo hướng dẫn sau :

  • Đăng nhập vào Plesk Panel, tại menu Websites & Domains >>> Click File Manager

phân quyền

2. Tại cửa sổ File Manager >>> Chọn files/folders cần thao tác >> Chọn Change Permissions.

phân quyền

3. Trong menu Group or user names của Change Permissions for the File chọn loại user phù hợp >>> sẽ xem được quyền trong bảng Permissions for Administrators.

phân quyền

Các bạn có thể xem thêm các hướng dẫn về control plesk tại: Link

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Hosting Phổ Thông
Hosting Chất Lượng Cao

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

4.5/5 - (79 bình chọn)