Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn phục hồi file bị xoá trên server linux

Hướng dẫn cách phục hồi 1 file bị mất

Nếu có vấn đề gì cần được giải đáp, vui lòng liên hệ lại với kỹ thuật P.A Việt Nam để được hỗ trợ theo thông tin sau:

Email: support@pavietnam.vn

Hotline: 19009477  Ext: 2

Website: http://pavietnam.vn

Rate this post
Exit mobile version