Quản trị website – Hướng dẫn Quản lý banner

  • Wednesday 27/10/2021

Bài viết sẽ hướng dẫn Quý khách sử dụng menu Quản lý Banner để cấu hình banner trượt, banner tĩnh tùy theo cấu trúc giao diện mẫu đã cài đặt.

I. Menu Danh mục banner

Danh mục banner là nhóm các danh mục chứa các danh sách banner được phân loại tùy vào mục đích thể hiện trên website như: Banner trượt trên trang chủ (một hoặc nhiều banner trượt), banner tĩnh (quảng cáo, dịch vụ, v.v…).

Giao diện Quản lý danh mục banner

1. Tạo danh mục banner

Quý khách chọn Quản lý banner > Danh mục ; sau đó chọn nút Thêm mới.

Quý khách điền ô Tiêu đề là bắt buộc, có đánh dấu sao màu đỏ (*);

Quý khách có thể điền thêm phần mô tả danh mục banner. Phần mô tả này giúp thể hiện các giải thích ngắn gọn về danh mục đó khi Quý khách chia sẻ danh mục trên các Mạng xã hội như Facebook, Zalo Chat,…

2. Quản lý danh sách các danh mục banner

3 cột: STT ; Tên danh mục và Tác vụ.

STT (1): dùng để sắp xếp các danh mục, khi tạo mới số điền sẽ là số thứ tự lớn nhất của danh mục trong danh sách, cộng thêm 1.

Ví dụ: danh sách đang số lớn nhất là 2, khi tạo mới, danh mục vừa tạo xong sẽ là số 3.

Ở danh sách này, số thứ tự lớn nhất sẽ nằm đầu danh sách. Quý khách có thể điền số lại, sau đó nhấp chuột ra 1 nền trống, hàng danh mục vừa thay đổi số thứ tự sẽ được đánh dấu, Quý khách chọn Cập nhật các mục đã chọn để lưu cấu hình. Khi Quý khách chỉnh sửa STT các danh mục này bằng nhau thì trật tự sắp xếp này sẽ là danh mục tạo ra mới nhất được sắp ở đầu tiên của danh sách.

Tên danh mục (2): Quý khách có thể sửa lại tên danh mục, sau đó nhấp chuột ra 1 nền trống, hàng danh mục vừa thay đổi tên sẽ được đánh dấu, Quý khách chọn Cập nhật các mục đã chọn để lưu cấu hình.

Tác vụ (3): có 3 nút chức năng:

+ Cập nhật: dùng để chỉnh sửa lại 1 danh mục đã tạo.

+ Sao chép: dùng để tạo ra thêm 1 danh mục mới có tiêu đề hoặc mô tả trùng với danh mục chọn sao chép, chỉ thay đổi lại một ít dữ liệu, mà không cần phải tạo mới, copy tiêu đề hoặc mô tả từ danh mục gốc sang.

+ Xóa: dùng để xóa danh mục đang chọn, khi xóa sẽ có thêm 1 popup xác nhận là Quý khách có chắc chắn xóa không, nếu Quý khách chọn xóa nhầm.

* Mẹo xóa nhanh danh mục banner: click chọn vào checkbox hình vuông ở trên cùng danh sách sẽ giúp chọn tất cả danh mục đang có để xóa.

Hoặc Quý khách chỉ cẩn xóa một số danh mục, Quý khách sẽ đánh dấu vào các danh mục cần xóa (1), sau đó chọn xóa ở nút Xóa các mục đã chọn màu đỏ phía trên.

II. Menu Banner

Giao diện quản lý danh sách các banner

1. Tạo banner

Quý khách chọn Quản lý banner > Banner ; sau đó chọn nút Thêm mới.

Ô Tiêu đề (1) là bắt buộc, có đánh dấu sao màu đỏ (*).

Các tính năng của các thành phần khác:

Nội dung (2): là nội dung hiển thị ở vị trí banner nếu có thiết kế gắn hiển thị nội dung banner trên website, Quý khách có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng các nút định dạng của ô này tại đây.

Liên kết (3): Quý khách sẽ điền đường dẫn (link) mà Quý khách mong muốn để điều hướng đến người truy cập đến trang cụ thể.

* Với đường dẫn (link) sử dụng là đường dẫn nội bộ trên website của Quý khách thì Quý khách chỉ phải điền là đoạn link phía sau bài viết. Ví dụ: Quý khách có đướng dẫn web là https://tên-miền-web30s/san-pham thì Quý khách chỉ cần điền san-pham và lưu lại. Chỉ khi Quý khách dẫn link sang một website khác thì Quý khách mới cần dẫn link đầy đủ.

Ảnh (4): là ảnh sẽ dùng làm banner, Quý khách có thể chọn ảnh chèn vào để hiển thị. Quý khách click vào nút Chọn ảnh, sau đó tìm đến ảnh cần chèn, Quý khách nhấp đúp (hoặc nút chọn) vào ảnh để chèn vào.

Quý khách có thể tham khảo thêm hướng dẫn sử dụng CKFinder tại link https://kb.pavietnam.vn/web30s-huong-dan-su-dung-ckfinder-10.html

Hiển thị (5): dùng để bật tắt hiển thị banner trên tất cả các vị trí có gắn banner ở website., dùng khi Quý khách sẽ tạo banner nhưng chưa cho hiển thị trên website.

Danh mục (6): Quý khách sẽ chọn 1 danh mục banner để chứa banner này, ở cấu hình website sẽ gắn theo danh mục banner.

Sau khi đã điền các dữ liệu Quý khách chọn nút Lưu dữ liệu màu xanh dương để tạo banner.

2. Quản lý danh sách các banner

Đây là trang quản lý danh sách banner, phân loại chúng tùy vào mục đích quy hoạch danh mục banner mà giao diện quy định.

Có 7 cột: Ảnh ; STT ; Tiêu đề ; Đặc điểm ; Hiển thịTác vụ.

Ảnh (1): hiển thị ảnh đại diện mà Quý khách đã chèn vào banner.

STT (2): dùng để sắp xếp các banner, khi tạo mới số thứ tự sẽ là số thứ tự lớn nhất của banner trong danh sách, cộng thêm 1.

Ví dụ: danh sách đang số lớn nhất là 2, khi tạo mới, banner vừa tạo xong sẽ là số 3

Ở danh sách, banner có số thứ tự lớn nhất sẽ nằm đầu danh sách. Quý khách có thể điền số lại, sau đó nhấp chuột ra 1 nền trống, hàng banner vừa thay đổi sẽ được đánh dấu, Quý khách chọn Cập nhật các mục đã chọn để lưu cấu hình. Khi STT Quý khách sửa lại là bằng nhau thì thứ tự sắp xếp sẽ là banner tạo sau cùng nằm ở vị trí đầu tiên của danh sách.

Tên banner (3): Quý khách chọn vào ô Tên tiêu đề để sửa lại tên banner, sau đó nhấp chuột ra 1 nền trống, hàng banner vừa thay đổi sẽ được đánh dấu, Quý khách chọn Cập nhật các mục đã chọn phía trên để lưu dữ liệu.

Liên kết (4): Quý khách sẽ điền đường dẫn (link) mà Quý khách mong muốn để điều hướng đến người truy cập đến trang cụ thể, nếu Quý khách chưa điền khi tạo banner.

Danh mục (5): nếu Quý khách cần thay đổi lại danh mục banner của banner này Quý khách sẽ xổ xuống chọn danh mục cần gắn, sau đó nhấp chuột ra 1 nền trống, hàng banner vừa thay đổi sẽ được đánh dấu, Quý khách chọn Cập nhật các mục đã chọn phía trên để lưu dữ liệu.

Hiển thị (6): dùng để bật tắt hiển thị banner trên tất cả các vị trí có gắn banner ở website.

Tác vụ (7): có 3 nút từ trái sang

+ Cập nhật: dùng để chỉnh sửa lại 1 banner đã tạo.

+ Sao chép: dùng để tạo ra thêm 1 banner mới có nhiều dữ liệu trùng với banner chọn sao chép, chỉ thay đổi một ít ô dữ liệu, mà không cần phải tạo mới, copy các ô trùng dữ liệu từ banner gốc sang.

+ Xóa: dùng để xóa banner đang chọn, khi xóa sẽ có thêm 1 popup xác nhận là Quý khách có chắc chắn xóa không, nếu Quý khách chọn xóa nhầm.

Nếu Quý khách muốn xóa tất cả banner, Quý khách chọn vào ô vuông trên cùng của cột ngoài cùng trái để chọn tất cả, sau đó chọn xóa ở nút Xóa các mục đã chọn màu đỏ phía trên.

Hoặc Quý khách chỉ cẩn xóa một số banner, Quý khách sẽ đánh dấu vào các bài viết cần xóa, sau đó chọn xóa ở nút Xóa các mục đã chọn màu đỏ phía trên.

Quý Khách có thể tham khảo thêm các chương trình khuyến mãi của P.A Việt Nam tại đây.

P.A Việt NamWeb30s

Rate this post