Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn Quản lý dịch vụ của Web30s

Bài viết hướng dẫn Quý Khách các thông tin và chức năng cụ thể của menu Quản lý dịch vụ trên trang Admin của Web30s.

Video: Hướng dẫn Quản lý dịch vụ

I. Giới thiệu menu Quản lý dịch vụ

Với menu Quản lý dịch vụ, Quý Khách có thể thêm các thông tin và bài viết cho các dịch vụ mà Quý Khách cung cấp cho khách hàng lên Web30s.

Trong menu Quản lý bao gồm các mục :

+ Danh mục: Quý Khách có thể thêm/xóa/sửa các danh mục và tùy chọn hiển thị trên thanh menu của website.

+ Dịch vụ: nơi thêm các bài viết cụ thể về các chủ đề danh mục tương ứng mà Quý Khách đã tạo.

II. Các tính năng của menu Quản lý dịch vụ

1. Menu “Danh mục”

Trong menu Danh mục thì Quý Khách có thể tạo các danh mục và chọn để danh mục có thể hiển thị trên thanh menu chính, menu phụ hay các thành phần menu tùy chọn của website.

Với các phần:

+ Hiển thị menu: để thiết lập danh mục có hiển thị hoặc không hiển thị trên thanh menu của website

+ Hiển thị: để thiết lập danh mục có hiển thị trên các mục danh mục trên trang Dịch vụ của website.

+ Tác vụ: bao gồm 3 tác vụ cho phép Quý Khách thực hiện sửa, tạo bản mới từ bài viết hiện tại và xóa bài viết dịch vụ.

Tạo danh mục

Để có thể tạo danh mục mới Quý Khách có thể bấm vào nút “Thêm mới” để bắt dầu tạo danh mục mới hiển thị lên website.

Khi đó sẽ xuất hiên hiện trang để Quý Khách tạo tên và giới thiệu cho dịch vụ mới.

Ngoài ra, hệ thống có mục “Tùy chỉnh SEO” giúp Quý Khách thiết lập các mô tả hiển thị lên trang Google Search cũng như tăng điểm SEO cho website của Quý Khách. Bao gồm:

+ Tiêu đề trang: hiển thị tên hiển thị của website trên Google Search

+ Mô tả trang: nội dung mô tả phía dưới tiêu đề của website trên Google Search

+ Từ khóa tìm kiếm: hiển thị theo các từ khóa search tương ứng khi Khách hàng tìm kiếm.

2. Menu “Dịch vụ”

Quý Khách sẽ thêm các bài viết dịch vụ và chọn đặc điểm phù hợp để đưa lên website của Quý Khách ở trang chủ, trang danh sách dịch vụ, trang chi tiết dịch vụ, v.v…

Với các chức năng:

+ Nút “Thêm mới”: để thêm các bài viết dịch mới cho trang dịch vụ của website. Khi đó sẽ xuất hiển trang để Quý Khách thêm các nội dung mô tả và nội dung chi tiết cho dịch vụ mới muốn tạo.

Tương tụ với trong “Tạo danh mục” thì Quý Khách cũng có thể tùy chỉnh nội dung SEO cho trang dịch vụ mới của Quý Khách

+ Nút “Export“: hỗ trợ Quý Khách xuất dữ liệu dịch vụ đã tạo dưới dạng file CSV để lưu trữ (hay còn gọi là sao lưu dự phòng)

+ Đặc điểm: Quý Khách có thể thiết lập các đặc điểm như : Dịch vụ mới, Dịch vụ hot, Dịch vụ nổi bật, Dịch vụ đặc biệt tùy vào mục đích chọn dữ liệu hiển thị lên các danh sách dịch vụ dạng phân trang, dạng trượt trong Thiết lập giao diện.

Quý Khách chọn “Đặc điểm” trên trang Thiết lập giao diện tương ứng.

+ Hiển thị: Quý Khách thiết lập cho bài viết sẽ được hiển thị hoặc ẩn đi trên trang Dịch vụ của website.

+ Tác vụ: bao gồm 3 tác vụ cho phép Quý Khách thực hiện sửa, tạo bản mới từ bài viết hiện tại và xóa bài viết dịch vụ.

Trên đây là bài viết hướng dẫn sử dụng mục Quản lý giao diện trên trang Admin, Quý Khách có thể xem các bài viết hướng dẫn web30s khác tại đây.

Quý khách có thể tham khảo thêm nhiều chương trình khuyến mãi của P.A Việt Nam tại đây.

P.A Việt NamWeb30s

Rate this post
Exit mobile version