Hướng dẫn Quản lý Kho hàng cơ bản (Tồn kho cơ bản)

  • Thursday 09/12/2021

Quản lý kho hàng cơ bản hay còn gọi là quản lý Tồn kho cơ bản. Đây là tính năng chỉ có trên các loại giao diện bán hàng (Web Shop) của Web30s từ gói GROW trở lên.

Nhà bán hàng có thể tham khảo chi tiết các gói Website tại đây.

Tồn kho sản phẩm là số lượng của một sản phẩm đang còn và sẵn sàng bán ra. Việc theo dõi tồn kho sản phẩm có thể giúp Nhà bán hàng tránh việc bán các sản phẩm đã hết hàng, hoặc cho Nhà bán hàng biết khi nào hàng sắp hết để nhập thêm sản phẩm về bán.

Để quản lý tồn kho nâng với nhiều tính năng hơn như thống kê tồn kho, xuất – nhập hàng, cảnh báo tồn kho, v.v… thì Nhà bán hàng có thể tham khảo sử dụng thêm ứng dụng Quản lý xuất nhập tồn tại đây.

1. Kích hoạt Quản lý kho cơ bản

Nhà bán hàng truy cập trang quản trị website >> menu Quản lý sản phẩm >> Thiết lập.

Nhà bán hàng kích hoạt tính năng Kiểm tra số lượng khi đặt hàng để ràng buộc số lượng sản phẩm cho phép mua trên website.

2. Quản lý kho cơ bản

Sau khi đã kích hoạt tính năng Kiểm tra số lượng khi đặt hàng thì website các sản phẩm trên website cần phải được bổ sung số lượng mà các sản phẩm cần có, khi đó sản phẩm trên website mới có thể thêm vào giỏ hàng để đến được bước thanh toán.

Một số mẫu giao diện sẽ có sẵn trạng thái tồn kho thể hiện qua nhãn Còn hàng/Hết hàng như:

Nhà bán hàng tiến hành thêm mới sản phẩm và bổ sung số lượng tồn kho của sản phẩm.

2.1 Tạo kho hàng

Trước khi xử lý tồn kho, Nhà bán hàng cần phải tạo lập các kho hàng. Kho hàng là nơi thể hiện giá trị tồn kho liên quan đến sản phẩm được lưu trữ.

Nhà bán hàng truy cập menu Quản lý đơn hàng >> Kho hàng trên trang quản trị website để tiến hành tạo kho hàng.

Nhà bán hàng sẽ truy cập được giao diện danh sách các kho hàng. Nếu chưa có kho hàng thì trang thể hiện chưa có dữ liệu. Nếu đã tạo kho hàng thì Nhà bán hàng sẽ có danh sách các kho hàng để quản lý.

Giao diện quản lý kho hàng có các chức năng Thêm mới và cột tác vụ để cập nhật kho hàng đã tồn tại. Nhà bán hàng thêm mới thì nhấn vào nút thêm mới hoặc nhấn vào nút cập nhật ở mỗi danh sách kho để xử lý dữ liệu.

Trong giao diện thêm mới kho hoặc cập nhật kho, nhà bán hàng thêm mới / chỉnh sửa dữ liệu theo nhu cầu.

2.2 Thêm mới sản phẩm có tồn kho

Nhà bán hàng từ trang quản trị website truy cập menu Quản lý sản phẩm >> Sản phẩm >> Nhấn vào nút Thêm mới. Nhà bán hàng điền đầy đủ thông tin cho sản phẩm và thao tác tồn kho cho sản phẩm tại khu vực Quản lý phiên bản sản phẩm. Mặc định, website sẽ tự tạo sẵn 1 phiên bản của sản phẩm với mã SKU ngẫu nhiên, Nhà bán hàng thêm vào chi tiết giá bán / giá khuyến mãi. Ở cột Tồn, Nhà bán hàng nhấn vào phần Số lượng đang bằng 0 để tiến hành thêm số lượng tồn cho sản phẩm:

Quản lý kho cơ bản

Giao diện quản lý tồn kho của sản phẩm xuất hiện, Nhà bán hàng có thể tiến hành cập nhật số lượng tồn đầu kỳ, sau đó nhấn nút Lưu dữ liệu để số lượng tồn được lưu lại.

Sau khi lưu, Nhà bán hàng sẽ thấy phần phiên bản sản phẩm mặc định sẽ được cập nhật tồn, tồn này sẽ tổng tồn của các kho hàng gộp lại:

Tương tự, nếu có nhiều phiên bản sản phẩm thì Nhà bán hàng sẽ tiếp tục thao tác lập lại cho phần thêm mới tồn kho trên từng phiên bản sản phẩm.

Khi đã hoàn thành thêm đầy đủ thông tin cho sản phẩm có tồn kho, Nhà bán hàng nhấn vào nút Lưu dữ liệu để toàn bộ quá trình thêm mới sản phẩm có tồn kho được hoàn thành.

2.3 Cập nhật tồn đầu kỳ cho sản phẩm đang có tồn kho

Từ trang quản trị, Nhà bán hàng truy cập menu Quản lý sản phẩm >> Sản phẩm, tìm sản phẩm cần cập nhật tồn kho và nhấn vào nút Cập nhật để vào giao diện cập nhật dữ liệu sản phẩm.

Nhà bán hàng nhấn vào tham số tồn kho ở cột Tồn để truy cập giao diện quản lý tồn kho trên sản phẩm:

Nhà bán hàng tiến hành cập nhật tồn đầu kỳ cho các kho hàng mà mình có theo trị số tăng hay giảm tùy vào tình hình xuất – nhập hàng hóa của mình. Nhà bán hàng nhấn vào nút Lưu dữ liệu để kết thúc cập nhập kho.

Nhà bán hàng sẽ nhận thấy tổng tồn kho của sản phẩm ở cột tồn cho tất cả các kho hàng có sản phẩm.

Nhà bán hàng cần nhấn vào nút Lưu dữ liệu để hoàn tất quá trình cập nhật tồn kho cho sản phẩm.

2.4 Ẩn sản phẩm đã hết hàng

Nhờ vào quản lý tồn kho, ta dễ dàng biết được các sản phẩm đã hết hàng. Do đó, việc ẩn các sản phẩm đã hết hàng  sẽ giúp website đẹp mắt hơn, giảm bớt lượng thông tin sản phẩm đã hết vòng đời / ngoài kế hoạch kinh doanh.

Bước 1: Tìm và lọc các sản phẩm đã hết hàng

(đang cật nhật nội dung…)

Từ trang quản trị, Nhà bán hàng truy cập menu Quản lý sản phẩm >> Sản phẩm để xem danh sách sản phẩm hiện có.

Trong giao diện danh sách sản phẩm, Nhà bán hàng nhấn vào Điều kiện lọc, chọn trạng thái và số lượng tồn kho để tiến hành lọc các sản phẩm trong điều kiện.

Bước 2: Ẩn sản phẩm hết hàng

Sau khi đã thoải điều kiện lọc và tìm kiếm, nhà bán hàng có thể ẩn sản phẩm bằng 2 cách:

  • Cách 1: Từ danh sách sản phẩm đã lọc.

Trên giao diện danh sách sản phẩm, Nhà bán hàng chọn bỏ dấu chọn ở cột Hiển thị để tắt nhanh sản phẩm trên web. Cạnh cột Hiển thị sẽ có một ô chọn, ô này sẽ giúp Nhà bán hàng chọn hàng loạt sản phẩm tại trang danh sách đã lọc để thao tác cập nhật một lần.

Nhà bán hàng nhấn vào nút Cập nhật các mục đã chọn để hoàn tất ẩn sản phẩm.

  • Cách 2: Từ trang cập nhật sản phẩm.

Trên danh sách đã lọc, Nhà bán hàng chọn 1 sản phẩm muốn tắt và nhấn nút Cập nhật ở cột tác vụ để vào trang chi tiết sản phẩm:

Tại trang sửa sản phẩm, Nhà bán hàng tìm đến khu vực Thông tin cấu hình, chọn tắt nút Hiển thị để ẩn sản phẩm không muốn lên website.

Nhà bán hàng nhấn nút Lưu dữ liệu để hoàn tất cập nhật cho sản phẩm cần ẩn.

Trên đây là các hướng dẫn giúp Nhà bán hàng kiểm soát tốt hơn sản phẩm trên website ở mức cơ bản.

Nhà bán hàng có thể tham khảo sử dụng thêm ứng dụng Quản lý xuất nhập tồn tại đây.

Tham khảo: Hướng dẫn quản lý kho hàng nâng cao (tồn kho nâng cao)

Bạn có thể tham khảo thêm nhiều chương trình khuyến mãi của P.A Việt Nam tại đây.

Tham khảo các bài viết hướng dẫn mới nhất tại đây.

P.A Việt Nam – Web30s

 

Rate this post