Hướng dẫn Quản lý sản phẩm Web30s

 • Wednesday 20/10/2021

Bài viết này sẽ giúp Nhà bán hàng nắm được nguyên tắc hoạt động của tính năng Quản lý sản phẩm trên Web30s, từ đó có thể tổ chức, sắp xếp cấu trúc dữ liệu một cách hợp lý nhất.

I. Quản lý sản phẩm và ý nghĩa của việc quản lý

Quản lý sản phẩm Website có rất nhiều tính năng chuyên biệt, website vừa đóng vai trò như một shop online chuyên nghiệp giúp Nhà bán hàng bán hàng trực tuyến, vừa là phần mềm quản lý bán hàng hỗ trợ quản lý tiết kiệm tối đa thời gian, tăng doanh thu, bây giờ hãy cùng điểm qua các tính năng website bán hàng và lợi ích của website bán hàng mang lại cho Nhà bán hàng.

 • Tăng khả năng tiếp cận khách hàng.
 • Website là kênh bán hàng riêng, ổn định.
 • Dễ dàng triển khai các chương trình marketing.
 • Triển khai dịch vụ khách hàng hiệu quả.
 • Website giúp xây dựng thương hiệu.
 • Website bán hàng là kênh tuyển dụng tuyệt vời.
 • Website giúp tăng năng lực cạnh tranh.
 • Cập nhật thông tin một cách nhanh chóng.
 • Phát triển, lựa chọn sản phẩm kinh doanh.

Qua những lợi ích trên cũng có có thể giúp Nhà bán hàng phần nào định hình xây dựng trang web sẽ cần xây dựng Kỹ lưỡng nhất và cần sắp xếp để dễ dàng quản lý và thay dổi

Bài viết được chia làm 5 mục chính và sẽ đi từng bước cơ bản để khách hàng có thể rõ từng chức năng. 5 mục bao gồm : 

 1. Tạo danh mục 
 2. Tạo thương hiệu
 3. Tạo sản phẩm, giới thiệu các đặc điểm của sản phẩm.
 4. Tạo thuộc tính
 5. Tạo sản phẩm có thuộc tính

* Lưu ý: Tính năng Tạo thuộc tính sản phẩm chỉ khả dụng trên giao diện bán hàng (web shop).

II. Hướng dẫn sử dụng quản lý sản phẩm

Video: Hướng dẫn quản lý Sản phẩm

Video: Hướng dẫn quản lý Danh mục và Thương hiệu của Sản phẩm

1. Tạo danh mục

Trước khi bắt đầu tạo sản phẩm, thông thường Nhà bán hàng sẽ cần phải tổ chức cây danh mục sản phẩm cần được đăng bán. Tổ chức danh mục có tối đa 3 cấp. Tiếp theo đó, Nhà bán hàng sẽ thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Từ Quản trị Web30s, Nhà bán hàng mở menu Quản lý sản phẩm => Danh mục

Bước 2: Nhà bán hàng thực hiện chọn nút Thêm mới ở bên góc phải màn hình.

Giao diện chức năng Danh mục

Bước 3: Nhà bán hàng thực hiện điền các thông tin cơ bản của danh mục. Các mục màu đỏ sẽ là các trường bắt buộc phải điền. Trong biểu mẫu sẽ có các thông tin sau:

 • Thông tin cơ bản: Bao gồm Tiêu đềmô tả của danh mục.
 • Đường dẫn: Nhà bán hàng có thể ấn nút tạo đường dẫn để đường dẫn tự động tạo theo tên tiêu đề. Nếu trùng đường dẫn sẽ phát sinh mã số ở sau cùng.
 • Ảnh: là ảnh đại diện của danh mục.
 • Biểu tượng: Biểu tượng của danh mục sẽ được hiển thị thường ở các giao diện chứa menu dọc ở trang chủ. Một số giao diện sẽ có hô hỗ trợ sử dụng ảnh này.
 • Thông tin cấu hình: Nhà bán hàng có các cấu hình:
  • Danh mục: dạng list, khi Nhà bán hàng chọn vào sẽ xuất hiện cây danh mục mà Nhà bán hàng đã tạo (nếu là lần đầu tạo danh mục sản phẩm thì phần này sẽ trống).
  • Hiển thị: cho phép tắt/mở danh mục trên website.
  • Hiển thị menu: cho phép danh mục ẩn/hiện trên thanh menu chính của website.
  • Tiêu biểu: đây là điều kiện kết hợp trong các trường hợp cấu hình dữ liệu trên giao diện.
 • Tags: Từ khóa tìm kiếm dữ liệu trong website, cách nhau bởi dấu phẩy.
 • Tùy chỉnh SEO: cho phép viết lại Thông tin tiêu đề, miêu tả của trang, từ khóa tìm kiếm trên Google, …

Bước 4: Sau khi đã điền tất cả thông tin. Nhà bán hàng ấn nút Lưu dữ liệu ở góc phải màn hình. Kết quả sẽ được như hình ảnh dưới đây.

Kết quả khi tạo danh mục thành công.

Một số thông tin thêm:

 • Thứ tự các danh mục thể hiện trên menu chính của sản phẩm phụ thuộc vào số thứ tự hoặc thời gian tạo danh mục. Quy tắc sắp xếp theo số thứ tự từ lớn đến bé; nếu số thứ tự bằng nhau thì danh mục tạo mới nhất xếp ở trên.
 • Về thao tác xóa chỉnh sửa dữ liệu. Nhà bán hàng có thể thực hiện tại cột Tác vụ. Trong đó lần lượt là nút Chỉnh sửa nội dung, Sao chép danh mục và cuối cùng thực hiện thao tác xóa dữ liệu.
 • Lưu ý thêm 1 số giao diện sẽ không hỗ trợ đưa hình ảnh thương hiệu ra trang chủ hay trang sản phẩm. Tuy nhiên, khi Nhà bán hàng thực hiện chia sẻ đường dẫn hình ảnh được thêm sẽ hiển thị.
 • Trong trường hợp Nhà bán hàng đang tạo danh mục con thì Trang Danh mục ở quản trị sẽ chỉ đưa ra kết quả các danh mục cấp 1. Để có thể xem được danh mục con Nhà bán hàng có thể click vào Cột tiêu đề (Bôi xanh) của danh mục để quản lý danh mục cấp.

2. Tạo thương hiệu

Thương hiệu là cảm nhận tổng thể về chất lượng, môi trường, uy tín và giá trị cốt lõi của một doanh nghiệp. Nó giúp tạo ra cảm xúc, sự liên tưởng trong mắt người tiêu dùng về doanh nghiệp và các sản phẩm/dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp.

Do đó, việc sắp xếp thương hiệu sản phẩm cũng vô cùng quan trọng. Để khách hàng có cái nhìn khách quan về sản phẩm Nhà bán hàng đang bán. Sau đây là cách thưc hiện.

Bước 1: Từ Quản trị Web30s, Nhà bán hàng mở chức năng Quản lý sản phẩm => Thương hiệu.

Bước 2: Nhà bán hàng thực hiện chọn nút Thêm mới ở bên góc phải màn hình.

Giao diện chức năng Thương hiệu

Bước 3: Nhà bán hàng thực hiện điền các thông tin cơ bản của Thương hiệu. Các mục màu đỏ sẽ là các trường bắt buộc phải điền. Trong biểu mẫu sẽ có các thông tin và tính năng tương tự như ở phần tạo danh mục sản phẩm.

 • Thông tin cơ bản
 • Ảnh
 • Thông tin cấu hình
 • Tags
 • Đường dẫn
 • SEO
Biểu mẫu nhập thông tin thương hiệu

Bước 4: Sau khi đã điền tất cả các thông tin, Nhà bán hàng ấn nút Lưu dữ liệu ở góc phải màn hình. Màn hình sẽ đưa về trang Thương hiệu và kèm theo thông tin Nhà bán hàng vừa tạo ở vị trí đầu tiên.

Một số thông tin thêm:

 • Về thao tác xóa chỉnh sửa dữ liệu. Nhà bán hàng có thể thực hiện tại cột Tác vụ. Trong đó lần lượt là nút Cập nhật (Chỉnh sửa nội dung), Sao chép Thương hiệu và cuối cùng thực hiện thao tác xóa dữ liệu.
 • Về chia sẻ liên kết danh mục lên các mạng xã hội, trong một số trường hợp sẽ không xuất hiện ảnh đại diện của danh mục. Do đó, Nhà bán hàng nên thiết lập ảnh Hình ảnh website trong menu Quản lý website > Thiết lập website.
 • Về cấu trúc Thương hiệu sẽ hiển thị 2 vị trí là Trang sản phẩm và chi tiết sản phẩm. Nhà bán hàng cần chú ý thông tin này khi sử dụng chức năng.

3. Tạo Sản phẩm cho gói Start và web doanh nghiệp

Bước 1: Từ Quản trị Web30s, Nhà bán hàng mở menu Quản lý sản phẩm => Sản phẩm 

Bước 2: Nhà bán hàng thực hiện chọn nút Thêm mới ở bên góc phải màn hình.

Giao diện trang Sản phẩm

Bước 3: Nhà bán hàng thực hiện điền các thông tin cơ bản của Sản phẩm. Các mục màu đỏ sẽ là các trường bắt buộc phải điền. Trong biểu mẫu sẽ có các thông tin sau

 • Thông tin cơ bản: Bao gồm Tiêu đề, mô tả Nội dung của sản phẩm.
 • Tính năng sản phẩm: Thiết lập tính năng sản phẩm.
  • Đặc điểm: cho phép phân loại sản phẩm theo đặc điểm phù hợp mục đích hiển thị dữ liệu trên giao diện.
  • Chủ đề (Danh mục sản phẩm): cho phép đưa sản phẩm thuộc cây danh mục mà ta đã tạo ra trước đó.
  • Thương hiệu: chỉ có thể thấy dữ liệu lựa chọn khi ta chủ động tạo trước ở menu Quản lý sản phẩm > Thương hiệu.
  • Mã sản phẩm: có thể sử dụng chữ và số. Mã sản phẩm sẽ không trùng nhau. khi tạo trùng sẽ hiển thị báo lỗi trùng và yêu cầu tạo mới phù hợp.
  • Video sản phẩm: sử dụng link youtube hoặc link trực tiếp video bất kì có hỗ trợ trình duyệt.
  • Tập tin: Cho phép dẫn liên kết download trong một số trường hợp.
 • Giá tiền: Thông tin về giá và giá khuyến mãi của sản phẩm. Giá khuyến mãi sẽ luôn nhỏ hơn giá gốc, vượt giá gốc sẽ hiển thị cảnh báo lỗi.
 • Ảnh: Ảnh đại diện của sản phẩm. Ta có thể chọn nhiều ảnh tạo thành album ảnh sản phẩm để thể hiện lên chi tiết sản phẩm. Ảnh đầu tiên của album ảnh sẽ được sử dụng làm ảnh đại diện trên danh sách sản phẩm.
 • Đường dẫn, Tags: tương tự tính năng của danh mục sản phẩm.
 • Thông tin cấu hình: có 2 nút với tính năng:
  • Hiển thị: cho phép tắt/mở hiển thị sản phẩm trên website.
  • Tiêu biểu: đây là điều kiện kết hợp trong các trường hợp cấu hình dữ liệu trên giao diện.
 • Tùy chỉnh SEO: Thông tin tiêu đề, miêu tả của trang, từ khóa tìm kiếm trên Google, …
Biểu mẫu nhập sản phẩm

Bước 4: Sau khi đã điền tất cả thông tin, Nhà bán hàng ấn nút Lưu dữ liệu ở góc phải màn hình. Màn hình sẽ quay lại trang Quản trị Sản phẩm với thông tin sản phẩm của Nhà bán hàng vừa tạo ở trên cùng.

Một số thông tin thêm:

 • Về thao tác xóa và chỉnh sửa dữ liệu. Nhà bán hàng có thể thực hiện tại cột Tác vụ. Trong đó lần lượt là nút Cập nhật (Chỉnh sửa nội dung), Sao chép Sản phẩm và cuối cùng thực hiện thao tác Xóa dữ liệu.
 • Sản phẩm khi không thuộc Chủ đề nào sẽ hiển thị tại trang tổng nhưng khi lọc danh mục sản phẩm sẽ không hiển thị.

4. Tạo phiên bản sản phẩm (thuộc tính sản phẩm)

(Chỉ dành do gói Grow trở lên)

Video: Hướng dẫn quản lý Danh mục và Thương hiệu của Sản phẩm

Trong quá trình xây dựng Web bán hàng, ta sẽ có nhu cầu tạo sản phẩm có nhiều phiên bản. Ví dụ: sản phẩm điện thoại Apple iphone 6 có nhiều màu sắc, lúc đó ta phải tạo ra nhiều sản phẩm iphone 6 với các màu khác. Do đó Web30s đã xây dựng chức năng Phiên bản sản phẩm để nhà bán hàng không phải tạo ra nhiều dữ liệu, gây khó khăn trong quản lý. Chỉ cần một sản phẩm kèm theo thuộc tính chẳng hạn màu sắc sẽ giúp hiển thị đa phiên bản trên một trang chi tiết sản phẩm.

Chức năng phiên bản có 4 loại thuộc tính. Trong đó gồm:

 1. Thuộc tính Văn bản: Loại lựa chọn dạng nút chứa văn bản với nhiều nút hiển thị sẵn bên ngoài (dạng  checkbox).
 2. Thuộc tính Lựa chọn: Loại lựa chọn dạng đóng mở với văn bản đã ghi sẵn và chỉ chọn 1 loại (dạng drop-down-list).
 3. Thuộc tính Màu sắc: Loại lựa chọn đưa màu sắc làm đại diện cho phiên bản (dạng checkbox).
 4. Thuộc tính Hình ảnh: Loại lựa chọn đưa hình ảnh làm đại diện cho phiên bản (dạng checkbox).

Những thuộc tính này sẽ hoạt động giống như danh mục cha. Nên khi tạo thuộc tính cha, Nhà bán hàng sẽ phải tạo thêm thuộc tính con (Chi tiết của thuộc tính).

Ví dụ về phiên bản sản phẩm

Sau đây là hướng dẫn tạo phiên bản sản phẩm:

Bước 1: Từ trang quản trị Nhà bán hàng chọn menu Quản lý sản phẩm => Phiên bản sản phẩm.

Bước 2: Nhà bán hàng thực hiện chọn nút Thêm mới ở bên góc phải màn hình.

Giao diện trang Phiên bản sản phẩm

Bước 3: Nhà bán hàng thực hiện điền thông tin Tên Thuộc tính và chọn lựa 1 trong 4 loại hình mong muốn Kỹ thuật đã trình bày ở trên.

Biểu mẫu thuộc tính sản phẩm

Bước 4: Nhà bán hàng thực hiện ấn nút Lưu dữ liệu ở dưới cùng biểu mẫu để thêm thuộc tính mới. Kết quả sẽ hiển thị ở dưới cùng. 

Thuộc tính vừa tạo

Bước 5: Quý khác tạo chi tiết thuộc tính bằng cách ấn nút Thêm mới. Trong đó:

 • Tạo thuộc tính Lựa chọn và văn bản sẽ có cấu trúc biểu mẫu chỉ tên Thuộc tính. Nhà bán hàng chỉ việc ấn nút Lưu dữ liệu sau khi đã điền thành cong
Tạo chi tiết thuộc tính văn bản và danh sách
 • Tạo thuộc tính màu sắc có 2 trường dữ liệu gồm tên thuộc tính và có nút để Nhà bán hàng thêm màu sắc. 
Tạo chi tiết thuộc tính màu sắc
 • Tạo thuộc tính hình ảnh có 2 trường dữ liệu gồm Tên thuộc tính và hình ảnh được tải lên từ Quản trị. 
Tạo chi tiết thuộc tính hình ảnh

Một số vấn đề cần lưu ý:

 • Quản lý phiên bản sản phẩm thường Nhà bán hàng chỉ có thể tạo và thay đổi nội dung văn bản của thuộc tính. Về tính năng xóa thì chỉ khi thuộc tính đó không thuộc sở hữu của sản phẩm nào Nhà bán hàng sẽ thấy nút xóa giống khi mới tạo thuộc tính sản phẩm.
 • Tính năng chỉnh sửa có thể hoạt động trong mọi trường hợp trên. Cho phép đổi lại Văn bản thuộc tính và chi tiết của thuộc tính. Nhà bán hàng chỉ cần ấn nút chỉnh sửa của thành phần. 
 • Để biết được sản phẩm nào thuộc thuộc tính sản phẩm đó Nhà bán hàng có thể ấn nút Xem sản phẩm tại cột cuối cùng.
 • Để sắp xếp thuộc tính Nhà bán hàng cũng thực hiện việc thay đổi STT cho thành số cao nhất để thuộc tính nằm ở vị trí đầu tiên.

5. Tạo sản phẩm có thuộc tính

(Chỉ dành do gói Grow trở lên)

Với Sản phẩm có thuộc tính sẽ giống với như thêm 1 sản phẩm thông thường. Nhưng ở sản phẩm có Phiên bản sẽ tạo nên sự đa lựa chọn cho khác hàng trong 1 sản phẩm. Mục đích để khách hàng tiện lợi tìm hiểu sản phẩm. 

Tuy nhiên, khi có chức năng sản phẩm Nhà bán hàng cần chú ý thực hiện để đảm bảo các phiên bản được chọn được hiển thị đầy đủ.

Sau đây là các bước để tạo 1 sản phẩm.

Bước 1: Từ Quản trị Web30s, Nhà bán hàng mở chức năng Quản lý sản phẩm => Sản phẩm 

Bước 2: Nhà bán hàng thực hiện chọn nút Thêm mới ở bên góc phải màn hình.

Bước 3: Nhà bán hàng thực hiện điền các thông tin cơ bản của Sản phẩm. Các mục màu đỏ sẽ là các trường bắt buộc phải điền. Trong biểu mẫu sẽ có các thông tin tương tự thao tác tạo mới/chỉnh sửa sản phẩm phía trên:

 • Thông tin cơ bản, Tính năng sản phẩm, Đường dẫn, Ảnh, Thông tin cấu hình, Tags, Tùy chỉnh SEO.
 • Quản lý phiên bản sản phẩm: Mỗi sản phẩm sẻ có ít nhất 1 phiên bản. Nếu sản phẩm chưa cấu hình thuộc tính, hệ thống sẽ gán thuộc tính Mặc định.
Biểu mẫu thêm sản phẩm có phiên bản

Bước 4: Thêm phiên bản sản phẩm. Nhà bán hàng thực hiện chọn nút Thuộc tính cho sản phẩm này.

Vị trí thêm phiên bản sản phẩm

Bước 5: Nhà bán hàng sẽ vào giao diện của phiên bản và thực hiện chọn thuộc tính. Trong đó: 

 • Màu đỏ thể hiện chọn thuộc tính cha và đưa toàn bộ thuộc tính con có trong đó sẽ làm thuộc tính cho sản phẩm.
 • Màu xanh lá thể hiện cho việc chọn thuộc tính con và chỉ 1 thuộc tính con đó làm thuộc tính cho sản phẩm.
 • Màu vàng ở cột Danh sách thuộc tính đã chọn tượng trưng cho việc loại bỏ thuộc tính không muốn lên sản phẩm. 
Lựa chọn thuộc tính áp dụng lên sản phẩm

Nhà bán hàng thực hiện ấn nút Lưu dữ liệu. Để lưu thuộc tính đã chọn

Bước 6: Khi chọn hoàn tất, Nhà bán hàng thực hiện chọn Thêm phiên bản ở biểu mẫu.

Phiên bản sản phẩm

Bước 7: Chọn các thuộc tính và điền vào các thông tin trong biểu mẫu.

Biểu mẫu thông tin phiên bản sản phẩm

Biểu mẫu điền thông tin này sẽ đối chiếu các thuộc tính sẽ đưa ra các phiên bản có thể tạo trong biểu mẫu. Trong đó mã phiên bản không được trùng nhau. Nếu Nhà bán hàng không điền thì hệ thống sẽ tự động tạo ạ.

Trong trường hợp Nhà bán hàng đăng hình ảnh của phiên bản thì hình ảnh phiên bản mới nhất (Tạo sau cùng) sẽ được ưu tiên làm ảnh đại diện của sản phẩm. Hình ảnh chung của sản phẩm sẽ không được sử dụng.

Bước 8: Nhà bán hàng thực hiện ấn nút Lưu dữ liệu và tiếp tục thưc hiện lại Bước 6 cho đến khi đã tạo đủ phiên bản sản phẩm.

Bước 9: Nhà bán hàng ấn vào số 0 tại cột Tồn sau đó Nhà bán hàng nhập số liệu có trong kho nếu nắm rõ thông tin.

Giao diện kiểm tra phiên bản sản phẩm

Cập nhật sản phẩm tồn kho

Trong đó, vị trí dùng để thiết lập số lượng hàng hóa hiện có. Khi có 1 đơn đặt hàng thành công thì con số này sẽ tự động trừ vào kho cho đến khi bằng 0. Thì lúc này sản phẩm đó sẽ được quy vào hết hàng. Lúc này khách hàng của Nhà bán hàng sẽ không đặt được sản phẩm cho đến khi Nhà bán hàng cập nhật lại thông tin.

Bước 10: Nhà bán hàng đã hoàn tất biểu mẫu. Nhà bán hàng ấn nút Lưu dữ liệu ở phía góc phải màn hình. Màn hình sẽ đưa Nhà bán hàng về trang sản phẩm cùng thông tin sản phẩm vừa được tạo ở vị trí đầu tiên

Một số thông tin thêm:

 • Về thao tác xóa và chỉnh sửa dữ liệu, Nhà bán hàng có thể thực hiện tại cột Tác vụ. Trong đó lần lượt là nút Cập nhật (Chỉnh sửa nội dung), Sao chép Sản phẩm và cuối cùng thực hiện thao tác Xóa dữ liệu.
 • Tại trường dữ liệu mã sản phẩm, Nhà bán hàng chỉ có thể sử dụng một mã cho 1 sản phẩm. Nếu có sản phẩm đã sử dụng sẽ có thông báo lỗi.
 • Trường Video sản phẩm, Video Nhà bán hàng nên thực hiện lấy là Video được chia sẻ từ youtube. 
 • Trường tập tin, hiện đang hỗ trợ cho các tập tin khác nhau. Nhà bán hàng lưu ý sẽ phải tải lên vào trong Quản trị và chọn tập tin đó.
 • Sản phẩm khi không thuộc Chủ đề nào sẽ hiển thị tại trang tổng nhưng khi lọc danh mục sản phẩm sẽ không hiển thị.
 • Tại mục Phiên bản sản phẩm với việc sản phẩm đều cùng 1 giá Nhà bán hàng có thể thao tác nhanh tại nút đầu tiền của cột Tác vụ (Áp dụng giá cho tất cả phiên bản) để áp dụng. Hệ thống sẽ xuất hiện biểu mẫu để Nhà bán hàng điền 2 thông tin giá và giá khuyến mãi. Khi ấn nút sẽ áp dụng giá cho toàn bộ phiên bản. 
 • Để sắp xếp phiên bản sản phẩm Nhà bán hàng thực hiện thay đổi STT của dòng Quản lý phiên bản sản phẩm trong biểu mẫu. 

III. Một số thông tin quản lý sản phẩm

Với việc quản lý sản phẩm với số lượng nhỏ sẽ không thành vấn đề. Nhưng nếu quản lý nhiều sản phẩm thì việc này sẽ gây khó trong quá trình xây dựng và quản lý sản phẩm. Do đó Web30s sẽ hướng dẫn Nhà bán hàng tổ chức lại thông tin.

1.Quản lý thư mục

Việc quản lý nhiều sản phẩm thì hình ảnh sản phẩm và tập tin liên quan sử dụng sản phẩm là việc cần thiết. 

Để quản lý thư mục Nhà bán hàng truy cập Quản lý Website => Quản lý tập tin. Tại đây là trình quản lý tập tin. Nhà bán hàng thực hiện tạo các thư mục sản phẩm theo danh mục để dễ dàng quản lý.  Nhà bán hàng chỉ cần chuột phải vào thư mục cần được tạo 

Tạo thư mục quản lý tập tin

Nhà bán hàng lưu ý 2 vấn đề dễ gặp phải:

 • Trong mọi trường hợp Nhà bán hàng không thay đổi tên thư mục. Khi thay đổi bắt buộc phải nhập lại toàn bộ sản phẩm.
 • Thư mục không nên đặt tên tiếng Việt và có dấu cách, trong trường hợp Hệ thống nâng cấp có thể sẽ bị lỗi đường dẫn đến tập tin do chứa các ký tự đặc biệt.   

2.Quản lý tập tin

Quản lý tập tin cũng như quản lý thư mục. Nhà bán hàng nên đặt tên theo sản phẩm để thuận tiện cho việc tìm kiếm. Việc sản phẩm có nhiều tập tin nhưng với tập tin được tải không chỉnh sửa sẽ thường là ít liên quan đến sản phẩm. 

Nhà bán hàng nên thực hiện điều chỉnh lại tập trước khi đăng tải lên Website. Để trong tương lai thì việc tìm kiếm các tập tin dễ dàng hơn. Ví dụ trong sản phẩm mẫu Iphone 12 với bản 128G dung lượng bộ nhớ, Nhà bán hàng không thể đăng 1, 2 ảnh mà thường là nhiều ảnh hơn. Kỹ thuật sẽ đặt tên theo cấu trúc tên sản phẩm và STT ảnh ở sau tập tin ( iphone12-128g-n ) trong đó STT là n có thể tùy biến theo số lượng của ảnh sản phẩm đó. Như vậy Nhà bán hàng trong tương lai nếu có tìm ảnh xóa để giảm tại dung lượng thì chỉ việc tìm theo đúng cấu trúc danh mục. 

Ngoài ra, Nhà bán hàng lưu ý những vấn đề sau:

 • Các tập tin nên ở mức tối giản nhất  (khoảng 50 – 80kb) sẽ mang lại tốc độ kết nối cho website.
 • Tập tin không nên đặt tên tiếng Việt và có dấu cách, trong trường hợp Hệ thống nâng cấp có thể sẽ bị lỗi đường dẫn đến tập tin do chứa các ký tự đặc biệt.   

3. Quản lý thuộc tính, phiên bản sản phẩm, Sản phẩm Danh mục.

Với việc quản lý các sản phẩm yêu cầu phải điều chỉnh để các sản phẩm chính hoặc muốn khách hàng thấy. Với đó Web30s đã tạo chức năng đăc điểm sản phẩm. Qua đó sẽ đưa ra 4 lưa chọn gồm: 

 • Sản phẩm hot
 • Sản phẩm đặc biệt
 • sản phẩm mới
 • Sản phẩm khuyến mãi

Với những đặc điểm trên cũng sẽ tạo điều kiện để khách hàng sắp xếp sản phẩm ra trang chủ. Thông thường thì giao diện sẽ được thiết kế đưa ra loại sản phẩm là sản phẩm mới. 

 

Trên đây là hướng dẫn quản lý sản phẩm.

Nhà bán hàng có thể tham khảo thêm các chương trình khuyến mãi của P.A Việt Nam tại đây.

P.A Việt Nam – Web30s

 

5/5 - (1 bình chọn)